Praat mee bij Bernheze Bespreekt!

Donderdag 28 maart organiseert de gemeente Bernheze ‘Bernheze bespreekt’ bij de Heische Hoeve in Loosbroek. Een bijeenkomst voor alle inwoners en ondernemers uit onze gemeente. De gemeente gaat hier het gesprek aan over onderwerpen zoals energie, zorg, mobiliteit, landbouwtransitie, groen, maatschappelijk beleid, woonzorg, omgevingswet en water. Door middel van verschillende sessies kan men aan verschillende tafels hun mening geven en meediscussiëren.

De Dorpsraad zal deelnemen aan verschillende tafels, maar het is belangrijk dat Vorstenbosch zijn stem laat horen. Dus wil je meedenken, dan nodigen we je van harte uit op deze bijeenkomst. Voor deelname moet je je opgeven.

Kijk voor meer informatie op www.samenbernheze.nl en klik op het onderwerp ‘Bernheze bespreekt’.

Tot dan!

Update: ontsluitingsweg Bijsterveld naar Bergakkers 3 

In de jaarvergadering heeft de Dorpsraad een toelichting gegeven over het mogelijk afsluiten van de ontsluitingsweg Bijsterveld naar Bergakkers 3. Onlangs is de Dorpsraad geïnformeerd over de resultaten van de verkeerstelling die de gemeente Bernheze recentelijk heeft uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er niet veel verkeer gebruik maakt van deze ontsluitingsweg, en dat zij zich grotendeels houden aan de maximale toegestane snelheid. De gemeente heeft dan ook besloten om deze weg niet af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, de toegang naar Bergakkers 3 blijft daarmee voor al het verkeer mogelijk via het Bijsterveld. 

——————————————————————————————————————————

Jaarvergadering 2023 13 december De Stuik

Jaarverslag 2023 – Dorpsraad Vorstenbosch

Presentatie Jaarvergadering 2023

Bekijk of download hier de agenda voor de jaarvergadering.

JAARVERGADERING 2022 14 DECEMBER DE STUIK

Zie hieronder diverse bestanden naar aanleiding van de jaarvergadering 2022

Agenda Jaarvergadering Stichting Dorpsraad Vorstenbosch 14-12-2022

Jaarverslag 2022 – Dorpsraad Vorstenbosch

presentatie agenda en jaarverslag.

presentatie gemeente energietransitie.

Rapport Vorstenbosch sessies en enquete.

DE VORSTENBOSCH SESSIES EN ENQUETE

Trots dat is het juiste woord wat de Dorpsraad Vorstenbosch is op de ’Vorstenbosch Sessies’! In deze sessies is waardevolle input opgehaald voor de toekomst van Vorstenbosch in de komende tien jaar. De toekomst bepaald namelijk niet de Dorpsraad, maar u als inwoner van Vorstenbosch. De aanleiding van de sessie was de behoefte van de Dorpsraad om een nieuw meerjarenplan op te stellen waarin de wensen en ideeën van de inwoners van Vorstenbosch optimaal zijn opgenomen. Het bestaande IDOP (Integraal DorpsOntwikkelingsPlan) is immers al 10 jaar oud en veel speerpunten uit dit IDOP zijn inmiddels al gerealiseerd, denk daarbij bijvoorbeeld aan MFA De Stuik, De Roets, revitalisatie van het Mr. Loeffenplein en vele andere zaken. Daarom heeft de Dorpsraad drie sessies georganiseerd voor respectievelijk de jeugd, volwassen en senioren, ook hebben wij een enquête uitgezet. In deze sessies zijn levendige discussies gevoerd over onderwerpen die impact hebben op leefbaarheid van ons mooie dorp. Deze onderwerpen zijn mede gebaseerd op de kadernota 2022/2024 van de gemeente Bernheze en omvatten zaken als wonen en veiligheid maar ook sport en recreatie. De uitkomsten en vervolgacties hebben wij gebundeld in dit boekje met duidelijke tabellen en diagrammen.

U kunt er op vertrouwen dat wij als Dorpsraad Vorstenbosch aan de slag gaan met de uitkomsten en deze bespreken met de gemeente. Alles met het doel om de leefbaarheid van ons mooie dorp Vorstenbosch verder te verbeteren.

Via onderstaande link kunt u onze rapportage lezen:

https://issuu.com/dorpsraadvorstenboswch/docs/220708_dv_vorstenbosch_sessies_def_web

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag een geprinte versie? Laat het ons weten via: dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com.

Bericht van Mieke Bode – Wijkagent Vorstenbosch 

De vakantieperiode is in aantocht. Een fijne tijd om er even tussenuit te gaan. Maar let op: ook inbrekers kijken uit naar deze periode; als veel mensen van huis zijn, slaan zij hun slag. Woninginbraak is een aangrijpende gebeurtenis voor de slachtoffers. Daarom doet de politie er alles aan om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan. Samen met onder meer gemeenten en woningcorporaties En natuurlijk met u! 

Uzelf kunt inbrekers namelijk de pas afsnijden: 

· Doe alsof u thuis bent. Ruim het huis niet extra op maar laat bijvoorbeeld bekers en borden op het aanrecht en de eettafel achter. Zorg dat iemand de post opruimt en dat er een auto op de oprit staat. Gebruik tijdschakelaars op uw verlichting. 

· Maak het de inbreker moeilijk. Goed hang- en sluitwerk is belangrijk. Zorg dat u altijd alles goed afsluit. Ook als u maar even weg bent. Draai de sleutel minimaal één keer om en haal de sleutel uit het slot. Laat geen opstapjes zoals kliko’s en ladders buiten staan. Plaats buitenlampen, bijvoorbeeld met een bewegingssensor: inbrekers werken niet graag op een verlichte plek. 

· Leg waardevolle spullen of autosleutels uit het zicht van voorbijgangers. Plak geen briefje op de deur dat u er even niet bent. Hang geen adreslabel aan uw sleutel. Verstop geen sleutel buiten uw huis. Deurmatten en bloempotten zijn geen geheime plaatsen. 

· Noteer details en bel! Samen zien en horen we meer. Natuurlijk let de politie op vreemde en verdachte situaties in uw wijk. Zoals u dat natuurlijk ook doet. Hoort of ziet u iets ongewoons? Een vreemde auto, een persoon op de uitkijk of een andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer details zoals uiterlijk, kleding, kenteken, merk en kleur, en bel direct de politie. Bij spoed of heterdaad belt u 112 en anders 0900-8844. Zo maken we samen een vuist tegen woninginbraak. 

· Toch ingebroken of een poging gedaan? Doe altijd aangifte. De politie kan dan een onderzoek instellen en gerichter surveilleren. Met uw aangifte kan een aangehouden verdachte mogelijk vervolgd worden. U kunt aangifte doen via www.politie.nl/aangifte, of door een afspraak te maken via 0900 – 8844. 

· Kijk voor meer informatie op de volgende sites:
Voor tips om uw woning te beveiligen kijkt u op www.politiekeurmerk.nl/preventietips
Voor meer preventietips gaat u naar www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak 

Op www.politie.nl ziet u onder ‘Mijn buurt’ hoeveel woninginbraken er in uw buurt gepleegd zijn. 

Subsidie klimaatbestendige maatregelen
Een stuk extra groen of een buurtmoestuin? Groen helpt je niet alleen te ontspannen, maar zorgt ook voor de nodige verkoeling. Combineer daarom het vergroenen met waterberging. Dan helpt de gemeente Bernheze en Waterschap Aa en Maas je met een bijdrage van 45% met een maximum bedrag dat kan oplopen tot maar liefst € 7.500,- .  

Buurtbemiddeling Bernheze

Buurtbemiddeling zorgt ervoor dat kleine of grote ergernissen tussen buren geen onoplosbaar conflict worden. Hierbij kan gedacht worden aan geluidsoverlast, overhangende takken of overlast van huisdieren. Getrainde bemiddelaars helpen buren om weer met elkaar te praten, samen oplossingen te bedenken en zo nodig afspraken te maken.
De buurtbemiddeling wordt mogelijk gemaakt door ONS Welzijn, de politie, de gemeente Bernheze, Kleine Meierij en Mooiland en kan daardoor kosteloos aangeboden worden. Mocht u een conflict hebben met uw buren en wilt u dat dit opgelost wordt, neem dan voor informatie en advies vrijblijvend contact op met de coördinator Buurtbemiddeling via buurtbemiddelingbernheze@ons-welzijn.nl of via 088-3742525.

Jaarverslag Dorpsraad 2019
Op 27 november 2019 is tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad het jaarverslag 2019 gepresenteerd. Wilt u de inhoud nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.
We danken alle aanwezigen tijdens de jaarvergadering voor hun inbreng en hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen!

 

 

VORSTENBOSCH info