Vorstenbossche bijnamen in de 19de en 20ste eeuw

Inventarisatie en registratie  (versie november 2023)

Sinds invoering van de Burgerlijke Stand ruim 200 jaar geleden in 1811 kennen we een officiële achternaam. Daarvoor kwamen achternamen of beter gezegd familienamen ook al voor. Soms waren dat uit de middeleeuwen stammende namen, vaak ook vernoemingen naar vader (vadersnamen of patroniemen), (b.v. Jansen, zoon van Jan of Geenen, zoon van Geen/Gerard, ), beroepsnamen (b.v. Smits, Schoenmakers, Timmermans), herkomstnamen (b.v. van Veghel, van Dommelen, van Heeswijk) of locatienamen of toponiemen (b.v. van de Ven, van de Velden, van der Heijden, van de Tillart). Omdat formeel niets geregeld was kwamen vaak verschillende schrijfwijzen en ook verschrijvingen voor. Niet iedereen kon even goed schrijven en lezen en dialecten speelden hierbij een rol.

In veel dorpen en streken woonden veel mensen met eenzelfde familienaam/achternaam. Daarom zijn oude gebruiken (vanaf de 11de eeuw) van een bijnaam of toenaam nog tot ver in de 20ste eeuw (en soms nu ook nog) gewoon om de ene familie van de andere te onderscheiden. Bijnamen staan nergens officieel geregistreerd en dreigen daarom ook voor het nageslacht verloren te gaan. www.vorstenbosch-info.nl maakte een inventarisatie van de Vorstenbossche bij- en toenamen. Helpt U mee om het aan te vullen? Meldt aanvullingen en wijzigingen voor deze lijst via webmaster@vorstenbosch-info.nl of rechtstreeks bij mij. Er zijn verschillende reacties binnen die in onderstaand overzicht zijn verwerkt. Cor, Jos, Jos, Hennie, Joke, Truus, Harrie, Ton, Jan, Jan, Ruud, Toine, Martien, Albert, Elly, Wim, Drieka, Frans en allen die nog gaan volgen, bedankt hiervoor.

Door de verschillende aanleveringen vaak uit mondelinge overleveringen of  ‘van horen zeggen’ en het feit dat er geen formele registratie is van bijnamen kunnen er onvolkomenheden of onjuistheden voorkomen in onderstaande. Wij streven naar juistheid en horen dan ook graag uw correctie, aanvullingen en reacties.

Wil je meer lezen over de eigen famielienaam, kijk dan eens in de Nederlandse Familienamen databank.

>

bijnaam Buurt/straat Officiele naam Verklaring
Ties van Luiken Dintherse Hoek Martinus (Ties) Somers Ties was de zoon van Lucas Somers, roepnaam Luik.Luiken is verkorte vorm van Luiksen oftewel Luikzoon.
Has van Nollen (spreek uit Nulle) Dintherse Hoek Johannes (Has) van der Heijden Johannes was zoon van Nol (Arnoldus) van der Heijden
Piet de Kin Kerkstraat Piet van den Heuvel Vanwege sterk vooruitstekende kin zo genoemd
Janus de Scheper Oude Beemdseweg Janus van Kessel Vanwege beroep als schaapsherder zo genoemd
Lange Jas Dintherse Hoek Jas (Johannes) van Kessel Vanwege lengte zo genoemd
Januske van Piete van de Pad Broekkant Janus van Kessel De boerderij van Janus, zoon van Piet van Kessel was gelegen aan een verbindingspad tussen de Broekkant en Schoolstraat.
Bert, Harrie en Bart/Lambert de Kuster Heuvel, Kerkstraat en Mr. Loeffenplein Bert van Kessel Harrie en Bart van Kessel Vader Bert van Kessel was 40 jaar lang koster in Vorstenbosch.
Jan Jenne ook wel Jan de Slager Kerkstraat Jan van den Tillart Jan is slachter en zoon van Jan van den Tillart.
Piet Pakhuis Schoolstraat Piet Gijsbers Piet was lang zaakvoerder van het pakuis (CHV-winkel)
Toon Linders   Toon Verhoeven Vernoemd naar stiefvader van Toon,  Martien Linders.  Toon’s vader, Frans Verhoeven, stierf op jonge leeftijd.
Toon Tien Eggerlaan Toon van Kessel Toon woonde op huisnummer 10. De tien was opvallend groot aan de gevel zichtbaar.
Harrie van Driek van Tienussen of Harrie van Drieke
Dintherse Hoek Harrie van Kessel …zoon van Driek van Kessel, kleinzoon van Tinus van Kessel
de Witte Dortmans Hazelberg Familie Dortmans Vanwege overwegend lichte haarkleur in de familie.
de Zwarte Dortmans Hazelberg Damilie Dortmans Vanwege overwegend donkere haarkleur in de familie.
Jan van Knilisse   Jan van Kessel …zoon van Cornelis (Knillis) van Kessel
Emerens van “den Osse boer” Dintherse Hoek Emenrens van Vugt gehuwd met Wilhelmina Aarts Ouders van Vught waren via Uden afkomstig uit Oss
Cisca van “den Osse boer” Molenweg en Hondstraat Fransisca de Wit, gehuwd met van Doorn Francisca’s moeder was Johanna van Vugt, zus van van Emerentianus van Vugt.
Drieka van Kobus van Miena Juppe Dintherse Hoek Drieka van Vught Drieka was getrouwd met Driek van Vught (den Osse boer). Zij was een dochter van Jacobus (Kobus) van der Wielen. De toevoeging Miena Juppe is niet herkenbaar.
De Rooie Ven Kerkstraat Hannes van de Ven Vanwege rood haar. Hannes was de vader van Martien van de Ven.
Piet van Dorusse Dintherse Hoek Piet van Kessel Piet, zoon van Dorus van Kessel
Bert van Piete Dintherse Hoek Bert van Kessel Bert , zoon van Piet van Kessel
Bert Senieren Dintherse Hoek Bert van der Sangen Bert was de zoon van Naris Senieren  zo genoemd  omdat zijn moeder en een tante  2 zussen met een van der Sangen getrouwd waren. allebei dochters van Reinier van de Middegaal, alle nakomelingen van Baltazar van der Sangen  noemen ze den Baltus behalve de nazaten van  die twee broers.
Piet Brul Berkenenvenseweg Piet Senieren Piet sprak nogal luid
Harrie van Grarusse Dintherse Hoek Harrie van Kessel Harrie van Grarus (Gerardus) van Kessel
Janus de Roelf Kampweg Janus van der Heijden Janus zoon van Roelf/Rudolf van der Heijden en Hendrika van der Wijst
Hanneke Joosten Dintherse Hoek Hanneke van der Velden Hanneke (Johanna) kleinkind van Joost (Justinus) van der Velden. Hanneke was gehuwd met Tieske van Berkel.
Sjef Joosten/Josjes Watersteeg Sjef van der Velden Sjef, kleinzoon van Joost van der Velden
Bert de Louw Kerkstraat Bert van Gerwen Kleinzoon van Christiaan van Gerwen en Maria de Louw
Anna Bloemers Kerkstraat/Liebrechtsplein Anna van Gerwen-Blommers Verbastering van meisjesnaam
Piet d’n Doan Kerkstraat Piet van Uden Piet was de kleinzoon van Daniël (Daan) van Uden (Berlicum) waarnaar de bijnaam verwijst.
Piet d’n Olifant     Waarschijnlijk dezelfde persoon als Piet d’n Doan, wellicht vanwege overmaatse oren zo genoemd.
Bertje Tuf, Bertje Pin Kerkstraat Bert Smulders Bert bracht in de beginjaren boodschappen rond met de motor. Ook wel Bertje Pin genoemd vanwege zijn stekelig haar.
Jaan Hennekont Kerkstraat Jaan (Adriana) van Kessel Jaan handelde in kippen. Jaan had de gewoonte de kippen in het achterwerk te knijpen om te kijken of er misschien nog een ei in zat aldus de overlevering. Als Jaan kippen opkocht keek ze of de kippen geen waterkont hadden, want dan waren ze verder niet verhandelbaar. Een kip die leidt aan waterkont (ziekte) legt geen eieren.
Wim Flits Hondstraat Wim van Lith Vanwege hobby fotografie
Marinus Han Lammeren(Hannes Lammerde) Oude Veghelse Dijk 10 Marinus van der Heijden Marinus was zoon van Johannes en kleinzoon van Lambertus van der Heijden (Langenbergsestraat 5)
Has, Dorke en Jan de Spijker Has en Dorke : Nistelrodensedijk Jan: Derptweg …Timmers Afstammelingen van Dorus (Johannes Theodorus geb 1807) Timmers. Had veel spijkers in de voorgevel van zijn huis vanwege een oude druivenstruik. (Boek familiegeschiedenis Timmers)
Hannes Kniep Bedaf Hannes Timmers gelezen in het boek “familie Timmers”: Deze tak van de familie Timmers zou deze bijnaam te danken hebben aan het feit dat Hannes altijd wedde om een kniep (zakmes). Het zal wel het enige geweest zijn dat hij altijd bij zich had, want veel hadden ze vroeger niet.
Grad den Bult Bergweg Gerardus van den Burgt Waarschijnlijk zo genoemd omdat hij nabij de eerste ‘bulten’ van Bedaf woonde.
Tinus Driek Moeten, Drieka de Moet Kapelstraat Tinus (Martinus) Francissen Martinus Francissen de zoon van Henricus Francissen en Arnolda van den Tillaart. Henricus is als weeskind opgevoed bij een tante (Moetje), vandaar zijn vernoeming Driek van Moetjes/Moeten evenals zijn zoon.Tinus werd later in Dinther uit gemak Tinus de Moet genoemd ipv Tinus Driek Moeten. Kleindochter Drieka draagt die bijnaam in Vorstenbosch nog.Drieka Francissen is gehuwd met Adriaan van Asseldonk.
D’n Dikken Tinus, ook wel Tinus Plotseling Heuvel Tinus van Kessel Tinus was een stevige man en jarenlang beheerder van de eierbond.
Tieske van Hein Kont Hazelberg Tieske van Dijk Ties (Martinus) van Dijk, zoon van Hein van Dijk ook wel Hein Kont genoemd vanwege opvallend lichamelijk kenmerk.
d’n Berenboer Hondstraat/Tipweg Toontje van Asseldonk, Tona van Dijk Hadden een cooperatieve varkensbeer waar de boeren met hun varkens ter dekking naar toe gingen.
Marinus van Wieskes Oude Beemdseweg Marinus van den Heuvel Marinus was de zoon van Louis (Lowie/Wies) van den Heuvel, schaapsherder en stroper van beroep. 5 kleinkinderen van Wies dragen ook de naam Louis.
Marinus van Willeme Langenbergseweg Marinus van den Heuvel Marinus, zoon van Willem van den Heuvel
Harrie van Piet van Dorusse Dintherse Hoek Harrie van Kessel Harrie zoon van Piet, zoon van Dorus van Kessel.Harrie is loonwerker.
Theke Greenpeace Schoolstraat Theo van den Heuvel Jarenlang zette Theo zich in voor Greenpeace.
Twan en Jan de Mulder Kerkstraat Twan en Jan Smolenaers Vader, stiefvader en Twan waren molenaar op de Windlust. Stiefvader Piet Rakels worden ook wel de Mulder genoemd.
Thieu de Smit Heuvel Thieu Stevens De familie Stevens had een smederij op Heuvel 2. Ook zonen Thieu en Piet werden de Smit genoemd.
Trui de Smit Heuvel Geertruida Stevens-Heesen Trui was de vrouw van Thijs (Matheus) Stevens (de Smit)
Anna van Knillis/Ciske Lap, ook Anna Pruik Kapelstraat Anna Habraken Anna was gehuwd met Marinus Somers en dochter van Knillis (Cornelis) Habraken (zie hieronder) en Anna van Asseldonk. Anna droeg op latere leeftijd een pruik
Familie Lapkes (Lepkes) Bedaf Familie Habraken Mogelijk vanwege “door de weekse” klederdracht (overall met veel herstelwerk) zo genoemd. Weet iemand meer?
Janus de Reus Leeghandseweg Janus van Kessel Vanwege zijn grote lengte en forse bouw.
’t Smerig wefke Vullingsweg Juffrouw Van Diepen Was niet al te proper
Toon van Aorde Langenbergseweg Toon Aarts Toon, zoon van Aart Aarts
Ties Lul Watersteeg/Hazelberg Ties Ketelaars Ties, kalverhandelaar, had de gewoonte heel sterke verhalen/kletsverhalen(lulverhalen) te vertellen
Janeske de Slachter Akkerweg Janus Lunenburg Janus voerde ook het vak van slager uit
Piet de Perdepoot Kapelstraat 8 Piet van de Ven Piet had sterk naar buitenstaande voeten
Toon de Pruim Kapelstraat 6 Antoon van de Wijst Antoon was timmerman, bouwde het huis waar nu Hendrik van der Wielen woont en is later naar Canada geëmigreerd
Drie vur unne gulde Lendersgat Riek Verhoeven Riek had een café aan het Lendersgat en tapte lange tijd op zondag 3 pils voor een gulden.
Jo van Hein Berg Heuvel Jo van den Berg Jo, zoon van Hein van den Berg
De lange hèn Hazelberg ….van Grunsven Bij deze familie groeide Tieske van Dijk op. Vrouw was waarschijnlijk tenger persoon.
Pietje Fiets Hondstraat Pietje van de Velden Piet, zoon van Driek van de Velden. Hij zat vaak op zijn fiets
’t burgemisterke ‘t Derpt Hanneske Heesakkers Enigzins bijzonder man, kaarsrechte postuur, zong voorop in het koor.
Driek van Tinus Geertjes Nistelrodensedijk Driek van den Boogaart Driek, zoon van Tinus (Martinus), zoon van Geert (Gerardus) van den Boogaart
Bert van Has Nullekes Rietdijk/Akkerweg Bert Raaijmakers Bert, zoon van Has (Johannes), zoon van Nol (Arnoldus) Raaijmakers
Nulleke Friet Kapelstraat Nol (Arnoldus) de Graaf Nol (Arnoldus) de Graaf (26 jan 1916) woonde in Nistelrode maar runde van ca 1958 tot 1973 in Vorstenbosch een frietkraampje aan de Kapelstraat. Nol was maar klein van stuk en werd door iedereen Nulleke genoemd. De bijnaam Nulleke Friet was dus al snel gevonden.
Naris Everden Kerkstraat Naris (Leonardus) Verhoeven Naris was zoon van Everardus  (Everd-zoon) Verhoeven, woonde op Bedaf. Naris was getrouwd met Jaan van Kessel (Jaan Hennekont)
Harrieke de Kapper Kerkstraat Harrie Ottenheim Harrie was van ongeveer 1955 tot 1977 vrijetijdskapper
Dien van Nelisse Kerkstraat Dien Ottenheim-Verhoeven Dien is een dochter van Cornelis (Neliske) Verhoeven en woonde destijds op de Brakke (nu cafe de Riethoeve)
Tien de Mol Derpt Martien van Asseldonk Martien is opgegroeid bij de familie de Mol-v.Asseldonk
Mister Piet Schoolstraat Piet van den Boom Piet is ruim 35 jaar onderwijzer geweest an de basisschool
Wimke d’n Bakker Rietdijk Wimke Verkuijlen Wim was in de 70-tiger jaren bakker aan huis voor Sommers Nistelrode
Pammetje van Kessel Nistelrodensedijk Peter van Kessel Door de initialen van zijn doopnamen (P.A.M.) zonder puntjes in het logo van zijn bedrijf is men hem Pam/Pammetje gaan noemen.
Mina de Timmerman Kerkstraat Mina Dominicus-Gloudemans Mina’s man Albert was timmerman en Mina was in huis de woordvoerder.
Frans de Kapper Kerkstraat Frans Crommentuijn Woonden tot 1951 in wat nu de Ketel is. Dit pand kende toen 2 delen t.w. een café en een kapperszaak. Frans verhuisde met zijn gezin naar Gemert en had daar nog jaren een kapperszaak.
Jan de Kroon Heuvel Jan van Grunsven Van Grunsven had in de zestiger jaren een kleine Kroon supermarkt.
Zuster Vimbus Kerkstraat Zuster Euphemia Zuster Euphemia, een van de zusters van Ronse, was van 1938 tot 1970 onderwijzeres.
De reuzen van Vorstenbosch Rietdijk De gebroeders Toon, Bert en Piet Heesakkers. Vanwege hun lengte werden de broers Heesakkers wel de reuzen genoemd.
Maarten en Ans de Ketel Kerkstraat Maarten en Ans van Berkel Uitbaters van café de Ketel
Bet de Smid (Naris, Toon, Cijntje, Lientje)
Derptweg/Oude Veghelsedijk Elisabeth de Groot, vrouw van Hendrikus Vogels Elisabeth was een van de dochters van Antonius de Groot oftewel Toon de Smid. De familie de Groot had enkele generaties een smederij op de Brakke.
Toontje en Harrie d’n Bakker Kapelstraat Harrie van Heeswijk, zoon van Toon van Heeswijk Toon en later zoon Harrie hadden een bakkerij annex kruidenierswinkel in de Kapelstraat.
Hein Kont Heuvel Hein van de BergMogelijk ook Hein van Dijk Vanwege opvallend lichaamskenmerk. 
Albert de Snijer Kerkstraat Albert Seinen Albert Seinen was kleermaker bij van Iperen
Hein d’n klompenmaker Rietdijk Hein van Heeswijk Was blijkbaar ook klompenmaker
Sijntje de Wever Bedaf Francina de Wit Sijntje was spinster en weefster rond 1900
Toontje de Klompenmaker Akkerweg 12 Anton van Roosmalen Antoon (Toon) was klompenmaker van 1932 tot 1946
Dien van Geel Bedaf Lamberdina van de Vondervoort Lamberdina (Dien 1873-1960) was getrouwd met Jacobus van Geelkerken. Ze woonden in een huisje op Bedaf dat in 1959 door brand werd verwoest.
Lammen Tinus of Tinus de Lijs
Kapelstraat Martinus van Kessel (1892-1980) Tinus was licht gehandicapt aan een arm. Ook leidde hij een afwachtend, bescheiden en teruggetrokken leven waar hij de bijnaam de Lijs (Lijzige) aan dankte.
Toon van Tinus van Knellis Mechelien (Kerkstraat, Kampweg) Heuvel Toon van Grunsven (1907-1981) Vernoemingsreeks (Toon zoon van Martinus zoon van Cornelis zoon van Mechelien)
       
       
       
      Mail toevoegingen naar mailto:webmaster@vorstenbosch-info.nl

 

 

 

 

 

2 reacties

 1. Frans Govers 24 december 2022 at 17:28

  Chrisje van de Ven, burgemeester van Vorstenbosch

 2. Marietje v.d.Worp 1 april 2016 at 17:13

  Volgens mijn bescheiden mening is de Familie van der Wijst niet naar Canada ,maar naar Australië geëmigreerd .
  In de begin jaren 40 logeerde ik bij mijn grootouders Janus van Kessel & Dina Heesakkers ,op Kapelstraat 8 naast bakkerij van Heeswijk. Zodoende ging ik spelen bij mijn toenmalige buurmeisje ,Lientje v.d.Wijst.. Vond het heel erg toen ik hoorde dat zij daar weg gingen . heb later geen contact meer met haar gehouden ,daar was je als kind toen nog te klein voor.
  Mogelijk is de FAM. later alsnog naar Canada vertrokken.
  Heeft er nog iemand contact met hun??????
  Zou graag willen weten of en waar Lientje verblijft.
  ik ben Marietje van der Worp Kocken nu woonachtig in Oss

Laat een reactie achter

Uw emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn aangegeven. *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

VORSTENBOSCH info