Contact met Stichting Dorpsraad Vorstenbosch

U bent van harte welkom op de openbare jaarvergadering (meestal 2de week december). Wilt u een onderwerp bespreken in een van de andere vergaderingen van de dorpsraad, dan kan dit. Wel dient u dit vóór de betreffende vergadering kenbaar te maken aan de secretaris van de dorpsraad.  De data van de vergaderingen worden  op deze website gepubliceerd. U kunt altijd vragen stellen of opmerkingen maken via onderstaand formulier, via email dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com of neem contact op met het secretariaat: Sanne Vandewall, Peelstraat 10, telefoonnummer 06-18234683.

Wij reageren zo spoedig mogelijk.

Voor onze mededelingen kunt u ook de “Parochieberichten” bekijken. Hierop staan ook al onze berichten !

VORSTENBOSCH info