Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

Bekijk en download folder (versie november 2021) op deze pagina. NB zie voor actuele  contactgegevens onderstaande informatie (gegevens in de papieren/digitale folder zijn niet allemaal meer actueel).

Over de stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch

Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch heeft als doel om de leefbaarheid in Vorstenbosch te bevorderen met voorzieningen voor zorg en welzijn in ons dorp. Contact met het bestuur van Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch is mogelijk via het secretariaat van de stichting:

WILLY BIJL, secretaris
Liebregtsplein 17, 5476 KM Vorstenbosch
Email: stichtingzvv@gmail.com
Tel.: 0413 362720

Op deze pagina treft u alle projecten aan die onder Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch vallen en die mogelijk worden gemaakt door de hulp van vele vrijwilligers uit ons dorp. Elk onderwerp of project is apart vermeld. Klik op het + (plus) teken vóór het betreffende onderwerp/project en u kunt specifieke informatie hierover lezen.

Over het bestuur en de bestuurssamenstelling
De stichting zorgvoorzieningen Vorstenbosch is opgericht op 18 september 2008. Het bestuur bestaat uit 6 personen.

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter BEN CORNELISSEN Tel.: 06-53844435
  • Secretaris WILLY BIJL Tel.: 06-13200790 Email: stichtingzvv@gmail.com
  • Penningmeester FIEN VAN ES Tel.: 06-13567333
  • Bestuurslid HANJA VAN DOMMELEN Tel.: 06-49994889
  • Bestuurslid JEANETTE DEKKERS Tel.: 06-11628742

Overzicht van de projecten

1.a   Sociale en administratieve ondersteuning

Contactpersonen
Nelly van de Ven Tel.: 0413-363278
Hanja van Dommelen Tel.: 06-49994889

Voor sociale hulp kun je bijv. denken aan: boodschappen doen, vervoer naar arts of ziekenhuis, een praatje maken, er zijn als maatje, mantelzorgondersteuning etc. Ook kan het zijn dat u tijdelijk ondersteuning nodig heeft bij het voeren van uw administratie. Dit kan bijv. het geval zijn na het overlijden van een partner die deze werkzaamheden voorheen verrichtte. Sociale en administratieve ondersteuning is gratis, met uitzondering van vervoer. Als er professionele hulp nodig is, dan kan het meldpunt Sociale Hulpverlening een verwijzende en bemiddelende rol hierin spelen door bijvoorbeeld een beroep te doen op het Sociaal Team van gemeente Bernheze. Voor Vorstenbosch is door de gemeente aangesteld: Corrie van Mierlo Tel.: 06-30565746

1.b  Vraagbaak

Contactpersonen D
John van den Elzen Tel.: 06-51784719

De vraagbaak kan een helpende hand bieden bij o.a. vragen rondom sociale maatschappelijke regelingen of vragen over onderwerpen die te maken hebben met de gemeente of rijksoverheid.
De vraagbaak probeert u te helpen bij het vinden van de juiste instantie/personen rondom de oplossing van vragen en/of problemen. U kunt met vragen eventueel ook contact opnemen met het Sociaal Team Bernheze (Ons Welzijn)

2.a.Kluscafé

Contactpersoon
Annie Hoevenaars Tel.: 0413-354773 / 06-42183550 anniehoevenaars@outlook.com
Locatie MFA De Stuik, in de foyer.
Tijd Elke 2de vrijdag van de maand van 9.30 tot 12.00 uur.

Het kluscafé is een ontmoetingsplaats waar je allerlei spullen ter reparatie kunt aanbieden, zoals huishoudelijke apparaten, speelgoed, kleding, tuingereedschap, verlichting enz. Ook kunnen
instellingen van telefoon, tablet of laptop worden aangepast. De vrijwilligers doen dit met plezier voor u. Een vrijwillige bijdrage voor een reparatie wordt op prijs gesteld. Reparaties zijn altijd gratis, maar kapotte onderdelen die worden vervangen zijn voor rekening van de aanbieder. Wilt u alleen maar komen kijken, advies of informatie vragen of op een gezellige manier andere mensen ontmoeten, dan bent u ook van harte welkom.

 

2.b. Klussendienst aan huis

Contactpersoon
Annie Hoevenaars Tel.: 0413-354773 /06-42183550 anniehoevenaars@outlook.com

De klussendienst wordt ingezet voor klusjes thuis, die mensen zelf niet of niet makkelijk kunnen doen en/of die te klein zijn om er een bedrijf voor te vragen. Speciaal voor mensen die door handicap, ziekte of hoge leeftijd niet meer of onvoldoende mobiel zijn, doen wij reparaties aan huis waarvoor men normaal naar het kluscafé komt. Mogelijk voorkomende werkzaamheden zijn: een lekkende kraan repareren, een lamp of schilderij ophangen, het ontluchten en/of bijvullen van de verwarming, een verzakte/losliggende tegel van tuinpad/terras herstellen, het in-/afstellen van apparatuur zoals tv, vaste computer enz. Weet u niet of uw klus in aanmerking komt, bel dan gerust naar de coördinator voor informatie.

3. Het eetcafé

Contactpersonen
Maria Kanters Tel.: 06-12946974
Ine Dortmans Tel.: 06-12571264
Opgave-eetcafé
Maria Kanters Tel.: 0612946974  mwjkanters53@gmail.com
Locatie MFA De Stuik – in de foyer
Tijd Elke 2de en laatste vrijdag van de maand om 18:00 uur.

De doelstelling van het eetcafé is elkaar ontmoeten in een gemoedelijke sfeer. Je kunt daar een praatje maken met de andere gasten en bovendien genieten van heerlijk eten voor een
betaalbare prijs. De data staan vermeld op de parochieberichten. Deelname uitsluitend na opgave.

4. Ontmoetingsochtend De Korrel

Contactpersonen
Ans Rijkers Tel.: 06-52243189
Fien van Es Tel.: 06-13567333
Locatie MFA De Stuik, in de foyer
Tijd Elke donderdagochtend van 9:30 uur tot 12:00 uur

Elkaar ontmoeten en actief bezig zijn is een belangrijke doelstelling van dagbesteding De Korrel. Dit wordt door vrijwilligers en een professionele hulp van Stichting Laverhof georganiseerd.
Er is plaats voor circa 12 deelnemers. Kosten zijn € 2,- per keer. (incl. koffie/thee/bouillon).

 

5. Dementvriendelijk Vorstenbosch

Contactpersonen
Ellen van de Ven Tel. 06-42086561

In een dementievriendelijke gemeenschap is  aandacht voor de situatie waarin mensen met geheugenverlies/dementie en hun mantelzorgers verkeren. Dit gebeurt onder andere door
voorlichting over dementie te geven. De dementheek in de bibliotheek te Nistelrode, het Alzheimercafé, wandelen met IVN en dementie gerichte toneelstukken dragen bij aan een betere integratie en bevorderen het begrip voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Speciaal voor Vorstenbosch is er een uitleenkoffer voor mensen met dementie. Dementievriendelijk wil uiteindelijk zeggen: Mensvriendelijk.

 

6. Bibliotheekvoorziening ouderen

Contactpersoon bibliotheekvoorziening
Annie Lucassen Tel.: 0413-364779
Locatie MFA De Stuik – in de Huiskamer
Tijd Vrijdags om de 14 dagen in de even weken van 10.30 uur tot 11.00 uur

De bibliotheek is voor 55 plussers uit Vorstenbosch. In deze bibliotheek zijn zowel gewone boeken als grootletterboeken te leen. De kosten voor deze boeken uitleen bedragen
€ 0,20 per boek voor een periode van 2 weken.

7. Duofiets

Contactpersonen
Wim Rijkers Tel.: 06-10767030
Jacques de Groot Tel: 06-16286997
Locatie: In overleg kunt u thuis worden opgehaald

De duo-fiets is bestemd voor inwoners uit Vorstenbosch die niet of moeilijk zelfstandig kunnen fietsen maar wel graag onder begeleiding een tochtje met de duo-fiets willen maken.
De kosten bedragen € 2,- per dagdeel. Reserveringen kunnen via www.vorstenbosch-info.nl  worden gemaakt. Voor vragen kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen.

8. Themabijeenkomst

Locatie MFA De Stuik – in de foyer

Tijd 4 x PER JAAR

SZV organiseert 4 keer per jaar een bijeenkomst  met een thema op een ochtend, middag of avond. Er komt dan een spreker wat vertellen over een belangrijk of interessant onderwerp. Deze
bijeenkomsten worden vroegtijdig aangekondigd in de parochieberichten.  Heeft u een idee voor een boeiend onderwerp, dan mag u dit doorgeven via ons e-mailadres
stichtingzvv@gmail.com.

9. Huiskamerproject

Contactpersoon
Nelly Gevers Tel.: 06-17877140
Locatie MFA De Stuik – in de Huiskamer
Tijd Elke vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Elke vrijdagochtend is de Huiskamer geopend voor alle inwoners van Vorstenbosch, jong en oud, voor een praatje, een kopje koffie of thee, het lezen van de krant, een spelletje of zomaar voor contact met een ander. Loop eens binnen, u bent van harte welkom! Van 10.00 uur tot 11.30 uur zal er altijd een gastvrouw of gastheer aanwezig zijn.

10. Medische en therapeutische voorzieningen

PRIKPOST
Via de site van ziekenhuis Bernhoven te Uden kunt u een afspraak maken met de prikdienst.

APOTHEKERSSERVICE
Deze apotheekservice zorgt er voor dat de apothekers uit de omliggende dorpen van Vorstenbosch hun medicijnen thuis bezorgen. Je moet hierom wel een verzoek indienen bij de
huisarts of de betreffende apotheek.

FYSIOTHERAPIE

Op afspraak komt fysiotherapeut Eric van Veen op woensdagochtend naar locatie de Maïs van MFA De Stuik. Een afspraak kan gemaakt worden via telefoon 0413-364487 of email:
info@fysiotherapiedeboekt.nl.
Fysiotherapeut Crauwels is gevestigd in de ruimte achter de kapel, Kerkstraat 8a te Vorstenbosch. Ook bij hem kun je op afspraak terecht via telefoonnummer 0413-795196 of email:
FTC@fysiotherapievorstenbosch.nl

LOGOPEDIE
Op afspraak biedt logopedist Heleen van de Veerdonk haar diensten aan in MFA De Stuik via telefoonnummer 06-24827515.
Voor kinderen van de basisschool vindt de logopedie plaats op school.

VORSTENBOSCH info