Over de stichting Dorpsraad Vorstenbosch

De stichting dorpsraad Vorstenbosch is opgericht in 1985.

Doel.

De dorpsraad heeft ten doel het bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Vorstenbosch en het bevorderen van het welzijn van de dorpsbewoners.

Werkgebied.

Het werkgebied van de dorpsraad omvat de parochie Vorstenbosch, inclusief de gedeelten van Nistelrode, Heeswijk-Dinther, Uden en Veghel die tot de parochie Vorstenbosch behoren en die voor het maatschappelijk leven op Vorstenbosch zijn georiënteerd.

Middelen.

De dorpsraad tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en te pogen, in samenwerking met het particulier initiatief en de overheid, daaraan tegemoet te komen;
  • het bevorderen van het meedenken, meebeslissen en mede verantwoordelijkheid dragen van de bevolking m.b.t. het eigen woon- en leefmilieu;
  • het ontwikkelen van initiatieven en activiteiten die in het kader van de leefbaarheid door bewoners (groepen) wenselijk worden geacht;
  • het behartigen van de belangen van de inwoners van het werkgebied bij de overheid en andere instanties, onder andere door overleg en door gevraagd en ongevraagd geven van advies over aangelegenheden betreffende haar werkgebied;
  • het bevorderen van overleg en samenwerking tussen groepen, verenigingen en instellingen in het werkgebied van de dorpsraad, in het belang van goede onderlinge verhoudingen en samenhang van voorzieningen.

Convenant met de gemeente Bernheze.

Met het gemeentebestuur van Bernheze zijn de samenwerkingsafspraken met de dorpsraad opnieuw in juni 2021 in onderstaand convenant vastgelegd.

convenant dorpsraden juni 2021

2000 statuten dorpsraad 27 nov 1985

 

VORSTENBOSCH info