Een keer in de maand vinden de besloten vergaderingen van de Dorpsraad plaats. Indien u een onderwerp bij ons onder de aandacht wilt brengen, kunt u een e-mail sturen naar dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com

In december houdt de Stichting Dorpsraad een openbare jaarvergadering. 

VORSTENBOSCH info