Samenstelling Stichting Dorpsraad Vorstenbosch

Bestuur
John Groen – Voorzitter
Jos Brands – Vice Voorzitter
Sanne Vandewall – Secretaris
Roel van Groesen – Penningmeester

Leden
Marcel van Dooren,  Jos Brands, Tom van Grunsven, Petra van den Bergh

Taakverdeling

Algemene zaken John/Sanne
Huisvesting en ruimtelijke ontwikkeling Ruud/Roel
Omgevingsvisie Marcel, Jos, Tom
Verkeer en infrastructuur Roel/Sanne
Economische ontwikkeling John
Verenigingsleven  
Zorgvoorzieningen (sociaal domein)  
Buitengebied Marcel
Duurzaamheid (incl. energietransitie) Jos/Marcel/John
Sociale hart van het dorp Ruud
Maatschappelijk vastgoed  
Openbare orde & veiligheid John

 

Contactgegevens

U kunt ons bereiken via:
dorpsraadvorstenbosch[at]hotmail.com 
T 06 22 36 55 24 (John) 
T 06 18 23 46 83 (Sanne)

VORSTENBOSCH info