Meepraten over verkeer

2 303

ø;

Slechts 15 inwoners waaronder enkele vertegenwoordigers van de Dorpsraad en maar liefst 5 gemeentelijke vertegenwoordigers kwamen op dinsdag 6 oktober naar de Stuik om te praten over verkeer en vervoer in Vorstenbosch. De gemeente Bernheze werkt op dit moment aan een geactualiseerd verkeer- en vervoerbeleid. Hierbij wordt gekeken naar de voetganger, fietser, automobilist, openbaar vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. De gemeente hoort op deze avonden of inwoners vinden dat er nog wat verbeterd kan of moet worden.

In 2009, nog niet zo heel lang geleden, stelde de gemeenteraad het verkeerscirculatieplan Vorstenbosch vast. Lees dat Verkeerscirculatieplan Vorstenbosch hier terug. Enkele maatregelen zijn uitgevoerd. De wens om de doorgaande weg door het dorp nu eens aan te pakken, niet alleen verkeerskundig maar ook ter verfraaiing van het dorp staat al sinds de tachtiger jaren op de lijst. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat die wens opnieuw en nadrukkelijk weer werd benoemd.

Aan de orde kwamen ook het doortrekken van het fietspad van Uden tot aan de Heuvel, verbetering van de verkeerssituatie in de Eggerlaan bij de school, oversteken voor schoolkinderen in de Kerkstraat en Kapelstraat, de kwaliteit van diverse sluizen en drempels in en om het dorp, de kwaliteit van de openbare verlichting en van fietspaden, het rommelig beeld door verschillende borden, strepen en materialen.

De gemeente legde in de presentatie grote nadruk op het gedrag van de weggebruiker. Door de aanwezigen werd aangegeven dat gedrag en gedragsbeïnvloeding heel belangrijk zijn, maar dat dit ook samen moet gaan met een logische en  verkeersveilige inrichting die het juiste gedrag uit lokt. Wat vaker een smiley en ook communiceren over de resultaten hiervan kan al wel wat helpen.

 

kerkstraat

ø;

 

 

 

 

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

2 reacties

 1. R Louter 16 oktober 2015 at 15:37

  Beste B Dortmans,

  Zal jouw advies ook leiden naar een verbetering van de verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Vorstenbosch?

 2. B Dortmans 2 oktober 2015 at 15:53

  mijn advies: nieuwe tegels in trotoir
  nieuwe asfalt in de weg
  Verder situatie laten zoals nu het is, dus geen verkeersremmers dit geeft aleen maar herrie, dus op langere termijn aleen maar ergernis.

VORSTENBOSCH info