Onderzoek Op Weg deels gereed

Reacties uitgeschakeld voor Onderzoek Op Weg deels gereed 489

1939: net opgeleverd schoolgebouw met drie lokalen voor de lagere school links van de hal, rechts onder de bewaarschool en rechtsboven de naai- en huishoudklas. In augustus 1940 werd een vierde klaslokaal voor de lagere school opgeleverd en in gebruik genomen.

(eerste plaatsing 29 juni 2023) Het onderzoek naar verbetering van huisvesting voor basisschool Op Weg is gedeeltelijk gereed. Een extern bureau heeft twee opties onderzocht. Er is gekeken naar renovatie van het volledige bestaande gebouw en naar renovatie van het het oorspronkelijke gebouw uit 1937/1938 met sloop van de later aangebouwde delen en gedeeltelijke nieuwbouw. Er is nog geen inzicht in de kosten van volledige nieuwbouw van de basisschool. Het college zal deze drie varianten in een opiniërend stuk voorleggen aan de gemeenteraad (commissie MZ) op 12 september. Rekening houdend met de mening van de gemeenteraad zal zij daarna een voorstel uitwerken.

Gemeentelijk monument

Het Haalbaarheidsonderzoek basisschool Op Weg Vorstenbosch gaat uit van behoud van het aanzicht van en de nog aanwezige bijzondere elementen in het schoolgebouw uit 1937/1938. Dit gebouw maakt onderdeel uit van het ensemble klooster, kapel en school door architect Hendrik van de Leur ontworpen, en op de lijst gemeentelijk monumenten is opgenomen (verbod op beschadigen, verplichting tot onderhoud). Deze architect was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de kerk en pastorie die in 1933 in gebruik zijn genomen en als rijksmonument zijn aangemerkt.  De onderzochte scenario’s renovatie en renovatie/gedeeltelijk vernieuwbouw worden beiden begroot op ca € 5,5 miljoen. Voordeel van het 2de scenario is dat een kleiner gebouw ontstaat (minder overtollige ruimten) met meer flexibiliteit naar de toekomst en dat totale jaarlijkse exploitatiekosten lager zullen zijn.

Nieuwbouw

Wat de kosten van nieuwbouw gaan bedragen is nog niet bekend. Ook is er nog geen locatie bekend voor eventuele nieuwbouw en zal er dan een andere bestemming voor het te behouden schoolgebouw moeten worden gevonden. De verwachting is wel dat nieuwbouw mogelijk lager in kosten zal gaan uitvallen. In de onlangs vastgestelde kadernota 2024-2027  is een bedrag van € 3,5 miljoen opgenomen, wat overeenkomt met een vertaling van VNG normbedragen van eind 2022 naar de situatie Vorstenbosch. Rekening houdend met sterk stijgende bouwkosten en maatregelen voor energiebesparing zullen de kosten van nieuwbouw waarschijnlijk wel hoger gaan uitvallen is de verwachting.

Voorkeur

Op basis van bovenstaande en eerdere reactie van schoolbestuur, schoolteam, Stichting Dorpsraad en de gemeenteraad lijkt een voorkeur voor renovatie/gedeeltelijke vernieuwbouw voor de hand te liggen. Daarmee wordt een best toekomstgericht schoolgebouw gerealiseerd en blijven gebouw en functie maximaal behouden.  We horen graag de mening van inwoners.

Eerder bericht

Zorg om behoud monumentale basisschool

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info