Zorg om behoud monumentale basisschool

Reacties uitgeschakeld voor Zorg om behoud monumentale basisschool 563

karakteristieke gang Op Weg

Op 11 september is het Open Monumentendag. Traditioneel is tijdens deze dag in Vorstenbosch de molen geopend.
De kerk, het orgel, de pastorie en de molen zijn rijksmonumenten in het dorp. Daarnaast kennen we nog een aantal gemeentelijke monumenten te weten een viertal boerderijen op Heuvel 1, Derpt 7, en Hondstraat 2 en 8, het woonhuis Derptweg 1 en het ensemble van klooster, kloosterkapel en de oorspronkelijke bebouwing van basisschool Op Weg. Rijksmonumenten zijn ook van landsbelang, gemeentemonumenten zijn vooral van lokaal belang en met name beeldbepalend in het straatbeeld. Al deze monumenten zijn via de Erfgoedwet en Erfgoedverordening beschermd.

Duurzaamheid

Het thema van deze Open Monumentendag is duurzaamheid. Door zuinig om te gaan met  grondstoffen, energie en ons erfgoed moeten we voor toekomstige generaties (onze kinderen en kleinkinderen) tenminste een goed  leven kunnen garanderen.  Een duurzaam schoolgebouw is daarom in meerdere opzichten van belang.  Het gebouw is belangrijk in de onderwijsgeschiedenis van het dorp, in de opbouw van het dorp, en het gebouw voldoet niet meer aan de normen die aan scholen gesteld worden. Met name een goede luchtkwaliteit kan niet meer gegarandeerd worden.  In het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente, die verantwoordelijk zijn voor de gebouwen van basisscholen, is voorzien in maatregelen. De keuze ligt nu voor om binnen de contouren van het monumentale gebouw aanpassingen uit te voeren, of elders nieuwbouw te plegen.

Uiteraard gaat de voorkeur uit naar aanpassing van het bestaande gebouw. Het schoolbestuur en de stichting Dorpsraad pleiten hier voor. Burgemeester en wethouders hebben onlangs toegezegd om uiterlijk eind dit jaar helderheid te verschaffen.

Dom Bellot bouwstijl

De kerk, pastorie, het klooster en basisschool Op Weg vormen een architectonische eenheid in ons dorp. De gebouwen zijn in de periode 1933-1938 gebouwd. Architect Hendrik van Leur (Nijmegen 1898-1994) was ontwerper van de gebouwen. Van Leur was sinds 1929 officieel de vertolker van de school van de beroemde Franse Benedictijner monnik-architect Dom Paul Bellot.

De architectuur is gestoeld op harmonie. De verhoudingen van een gebouw zijn gebaseerd op de maatvoering van de gulden snede. Gebouwen passen in de omgeving onder andere door lokaal materiaal als bakstenen te gebruiken. De buitenkant is vaak eenvoudig, de binnenkant rijk versierd. Met gekleurde geglazuurde bakstenen en kleurig tegelwerk is de kerk verfraaid. De gangen van het schoolgebouw kennen ook nog de kleurrijke oorspronkelijke invulling.

Het klooster (in gebruik sinds 1938) kreeg in 1985 de functie van appartementencomplex. De kloosterkapel heeft sinds 2008 een sociaal maatschappelijke functie. Ook is toen een bijpassende aanbouw gerealiseerd aan de achterzijde.

Het hoofdgebouw van basisschool Op Weg werd in 1938 door de zuster van Ronse, bewoners van het klooster in gebruik genomen. Aanvankelijk een gebouw met 3 lokalen voor de meisjesschool in de linkervleugel, maar al direct na opening was dit onvoldoende. In 1940 werd een vierde lokaal met toilet aangebouwd. Ook de ‘bewaarschool‘ had een plek in het gebouw (rechtervleugel) en op de bovenverdieping bevond zich het zogenaamde VGLO (Voortgezet Gewoon Onderwijs, de 7de en 8ste klas of de naai- en huishoudschool).

In de loop der jaren zijn aan het gebouw aanpassingen aangebracht. De open hal is binnenruimte geworden, en aan de achterzijde van het gebouw zijn nieuwe ruimten aangebouwd om de capaciteit te vergroten. De voorgevel is (behoudens kozijn voor de hal en invulling van ramen) nog conform het oorspronkelijk ontwerp.

Perspectieftekening 1938 architect van Leur. Bron: Het Nieuwe Instituut, Rotterdam, Leur, H.C. (Hendrik Christiaan) van de / toegang LEUR72t1.

Frank Geenen

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info