Jelle van de Wetering gildekoning

Reacties uitgeschakeld voor Jelle van de Wetering gildekoning 208

Tijdens het traditionele Koningschieten op kermiszaterdag wist Jelle van de Wetering in de 9e ronde en na 156 schoten de laatste splinters van de houten vogel naar beneden te schieten. Daarmee kreeg hij de eretitel Gildekoning in zijn bezit.

De feestdag begon op zaterdag met een bezoek aan oud koning Eric van den Heuvel. Een veertigtal gildebroeders brachten hem een vendelhulde. Na koffie en een borrel werd de terugweg naar het gildehuis op ’t Gildebergske ondernomen. Daar werd de koningsvogel gepresenteerd en uitvoerig geïnspecteerd door alle leden. De 19 deelnemende schutters werden via loting ingedeeld voor schietvolgorde. Het vrijen van de schutsboom, oftewel het vrijmaken van de schutsboom van kwade geesten,  werd gedaan door vaandrig Cor Geenen, tamboer Maarten Derks, oud koning Eric van den Heuvel en keizer Bert van de Wetering. De openingsschoten werden gelost door scheidend gildekoning Eric, beschermheer Ronnie van Grunsven en keizer Bert. Eric’s koningsschild heeft dezelfde vorm als het schild van zijn eerdere koningschap. Deze keer heeft hij zijn overleden vrouw Ine en zijn kleindochter Elin met ertussenin de hoofdmanstok op het schild weergegeven. Nadat Eric zich had ontdaan van koningsvogel en schildenvest kon met het schieten worden begonnen.

Koningschild

De installatie van de nieuwe gildekoning met een vendelhulde werd later op ‘t Gildebergske uitgevoerd.

Na de lunch werd ook het nieuwe keizerschild, ontworpen door Jan van Grunsven en Paul Heerkens, getoond en aangeboden aan onze Keizer Bert van de Wetering.

Keizerschild

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info