Jaarvergadering Dorpsraad

Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering Dorpsraad 668

Op woensdag 13 december was de Stuik met 140 inwoners goed gevuld. De Stichting Dorpsraad hield haar jaarvergadering onder voorzitterschap van John Groen. Het bestuur legde verantwoording af over haar activiteiten in 2023. In het bestuur stroomden Arjon van den Berg en Lindy Bergmans uit en traden Tom van Grunsven en Petra van den Bergh toe.

Energietransitie
Jules Gielen van Het Energie Bureau gaf namens de gemeente tekst en uitleg over de uitgevoerde warmtescans in Vorstenbosch als onderdeel van het programma Energietransitie. Lees meer hierover op www.samenbernheze.nl. Opgemerkt werd vanuit de zaal dat er meer opties zijn voor ondersteuning in energietransitie/energiebesparing.  Op https://www.bernheze.org/inwoners-en-ondernemers/duurzaamheid/ heeft de gemeente deze opties samengevat.

Wonen
Wethouder Edwin Daandels gaf uitleg over de planning van woningbouw, de verdeling naar soort (koop vs huur) en de verdeling onder gegadigden in Vorstenbosch. Naast de bouw van 16 woningen aan de Eggerlaan waarvoor een concept Bestemmingsplan nu ter inzage ligt staat voor 2024 de ontwikkeling van nog twee gebieden op de rol. Bekend was al de bouw van ca 35 woningen op het terrein van voorheen het tuinbouwbedrijf van Arie Hendriks aan de Oude Veghelsedijk dat daarvoor is aangekocht. Nieuw is een plan van een particuliere ontwikkelaar om het gebied Molenakkers/Korenakkers met ruim 30 woningen verder af te ronden. Dit plan wordt nu door de gemeente beoordeeld. Monique Dilling van wooncorporatie Mooiland  gaf uitleg over de toewijzing van huurwoningen in Vorstenbosch.

 
Eerste versie bouwplan Broekkant.

Vorstenbosch in beeld
Na 35 jaar komt er een einde aan de jaarlijkse presentatie “Vorstenbosch in beeld” door Jo van den Berg. Zijn gezondheid laat het niet meer toe om die inspanning te plegen. Nog een keer liet Jo een selectie van 75 dia’s zien. Niet over het afgelopen jaar maar over de periode 1988-2023. Jo werd in aanwezigheid van Els , zijn kinderen en kleinkinderen in het zonnetje gezet.

Meer informatie
Lees of download de presentatie en het jaarverslag, of bekijk de pagina van de dorpsraad www.dorpsraadvorstenbosch.nl


 verslag frank

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info