Straatnaam: Leeghandseweg

Reacties uitgeschakeld voor Straatnaam: Leeghandseweg 252

Ongeveer het beeld tot begin 20ste eeuw van de Groote Heide en het “Leegh Sant”

In de serie straatnamen deze keer de Leeghandseweg. Een verklaring voor de Leeghandseweg is gevonden in een memorie van heivelden die in augustus 1716 zijn ingemeten en waarin toponiemen zijn ingeschreven (bron bhic.nl). Daarin wordt gesproken over “aent Leegh Sant achter den berg en opt Leegh Sant onttrent Landergat”.  Leegh sant is verder verbasterd naar Leeghand waar de Leeghandseweg haar naam aan te danken heeft.

Leeghandseweg, postcode 5476 VD

Deze weg ligt op de grens van het kampenlandschap ten noorden van Vorstenbosch  en het voormalige gebied de Groote Heide. Die heide werd vanaf de middeleeuwen door boeren gebruikt om plaggen te steken voor de potstallen. De mix van plaggen en mest werd gebruikt voor bemesting van de akkers. Het verdwijnen van de heide zorgde vervolgens voor een groter wordende lege zandvlakte waarop de wind vrij spel kreeg.  Het zand bedreigde de vruchtbare akkers. Die moesten vervolgens voor het zand beschermd worden met eiken wallen. De bedafse bergen zijn ontstaan door opwaaiend zand dat in de eikenwallen bleef liggen. De groote heide is verder vanaf ca 1900 ontgonnen en vruchtbaar gemaakt.

Correcties en aanvullingen op deze teksten zijn van harte welkom.
De verschillende straatnamen in Vorstenbosch hebben een oorsprong of betekenis die niet bij iedereen bekend is. Straatnamen zijn eind 19de eeuw/begin 20ste eeuw ontstaan. Sinds begin van de 19de eeuw (invoering kadaster) en nog tot ver in de 20ste eeuw werden woningen aangeduid met het kadastrale nummer.  Vorstenbosch-info bouwt een overzicht van de betekenis en oorsprong van de Vorstenbossche straatnamen. Het is geen onderzochte verantwoording maar een weergave op basis van bekende informatie en bronnen. Daarom zijn correcties, aanvullingen en uitbreidingen dan ook van harte welkom. Voor het totaaloverzicht zie de speciale pagina op deze website.

 

f

View all contributions by f

VORSTENBOSCH info