(onder constructie)

De 19de en 20ste eeuw staan in het tegen van de religie. Het dagelijkse leven werd voor een deel door de kerk beheerst. De kerk nam zorg voor de armsten, het onderwijs, de zieken en de ouderen. Ook allerlei andere maatschappelijke functies zijn tot laat in de 20ste eeuw vanuit de pastoor of de parochie opgezet en bepaald. Dat betekent ook dat veel Vorstenbosschen zich in het verleden geroepen voelden om zich op een of andere manier bij het geloof aan te sluiten. In 2018 zijn nog een aantal priesters en zusters actief of rustend.

Op de pagina verzamelen we de van geboorte Vorstenbosschers die broeder, priester of zuster werden. Ook geestelijken van elders die enige tijd in Vorstenbosch woonden of werkten (klooster of pastorie) vind je hier terug. Heb je aanvullingen in de vorm van foto’s of verhalen, we voegen ze graag toe.

NB namen in willekeurige volgorde.

Vorstenbossche geestelijken

Zuster Helena van Kessel, Zuster Conrada.

Geboren op 17 november 1850 als dochter van Petrus van Kessel en Hendrika van den Hintel die vanuit Schijndel in Vorstenbosch waren komen wonen. Op 5 juni 1871 trad Helena in het klooster van de congregatie der Gasthuiszusters in Breda. Op 2 augustus 1879 ontving zij het religieus kleed en op 4 juli 1881 deed zij haar Heilige Gelofte. Zij ging op 1 januari 1882 naar Curacao en werkte daar 52 jaar onafgebroken voor de zieken in Monte Cristo en Zaquito.  Op zondag 12 augustus 1934 is zij in de leeftijd van 84 jaar in Curacao overleden. 

Hendrica Maria Ruijs, Zuster Maria Lambertine

Geboren op 27 februari 1907 als dochter van Lambertus Ruijs en Johanna Ottens. Op 5 februari 1930 legde zij haar Professie af in de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Heythuysen. Ze overleed in Winterswijk op 14 maart 1959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrica Crooijmans

Geboren op 8 augustus 1913 als dochter van Lambertus Crooijmans en Maria van den Brand. Op 16 januari 19121 was deze familie van Erp naar Vorstenbosch verhuisd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martinus van Dijk

 

Zuster Maria Elisabeth van den Broek, Zuster Octaviana

familie van den Broek-Schonk

 

Geboren op 28 oktober 1904 als dochter van Petrus van den Broek en Adriana Schonk. Woonden op de Oude Veghelse Dijk. Maria was op 19/2/1937 gekleed, deed op 20/2/1938 de tijdelijke en op 20/2/1941 de eeuwige gelofte. Zij is op 15/4/1975 ingetrden in het klooster van de Franciscanessen in Zijtaart en daar overleden op 11 augustus 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuster Hartmann

5 juli 1932

Zuster Maria Adriana van Oort, zuster Ernestino

Geboren op 22-12-1918 in Vorstenbosch en overleden op 2/2/2006 te Nijmegen

Pater Dorus van Kessel

Op 13 april 1916 werd Theodorus van Kessel op den Dintherse Hoek geboren als zoon van Petrus van Kessel en Lambertha van der Heijden. Op 17 september 1937 trad hij in de abdij van Berne in Heeswijk in.  Twee jaar later op 17 september 1939 deed hij daar zijn gelofte. op 26 juli 1943 werd hij in de Sint Jan te ‘s-Hertogenbosch priester gewijd. In januari 1947 vertrok  hij als missionaris naar het bisdom Jabalpur in India. In 1983 kwam hij naar huis voor een medische behandeling. Ogenschijnlijk genezen vertrok hij op 3 november weer naar India waar hij uiteindelijk op 19 december 1983 op 67 jarige leeftijd plotseling kwam te overlijden. Dorus werd in India begraven.  Dorus was een van de uiteindelijk vijf priesters in het gezin.

 

 

 

 

 

 

 

Geestelijken in Vorstenbosch

Pastoor Hendrikus Sliepen

Henrikus Sliepen was pastoor in Vorstenbosch van 1955 tot 1969. Marietje Geerkens was al die tij zijn dienstbode en huishoudster.

 

Zuster Emmanel

Trad in ?? in het klooster en was de eerste wijkverpleegkundige in het dorp. In 1940 legde ze het examen voor de kraamverpleging af.

Zuster Magda

Geboren als Wilhelmina Manders in Mierlo, op 19 maart 1930 geprofest in het klooster van Vorstenbosch

Zuster Euphemia

Zuster Idali

Zuster Cunnegonda

 

VORSTENBOSCH info