Problemen waterstand Leijgraaf

Reacties uitgeschakeld voor Problemen waterstand Leijgraaf 248

Leijgraaf bij de Hondstraat op maandag 22 juli

Door een defect aan een gemaal ter hoogte van Erp is het water in de Leijgraaf in de nacht van 21 juli flink gezakt. Waterschap Aa en Maas heeft twee noodpompen geïnstalleerd die tijdelijk de functie van het gemaal overnemen. Het waterschap doet zijn uiterste best om het peil in de Leijgraaf en zijtakken weer zo snel mogelijk op een normaal niveau te hebben. Naar verwacht duurt herstel van het gemaal nog wel een week of meer. Het lage waterpeil komt zeer ongelegen. In combinatie met de hitte en droogte zou het tot extra vissterfte kunnen leiden.  Ook is de lage waterstand nadelig voor de gras- en akkerlanden die voor de groei van gewassen sterk afhankelijk zijn van een hoge waterstand waarmee de grondwaterstand op peil wordt gehouden.

Lage waterstanden of zelfs droogvallende beddingen kwamen tot een halve eeuw geleden nog wel voor. De waterhuishouding was toen nog niet gericht op vasthouden van water maar enkel op de afvoer. Ouderen zullen zich nog wel herinneren dat in 1959 de leijgraaf helemaal droog was gevallen en je er zelfs doorheen kon fietsen. 

 

 

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info