Ontwikkeling Bergakkers 3

Reacties uitgeschakeld voor Ontwikkeling Bergakkers 3 469

Op maandag 2 juli werd het ontwerp bestemmingsplan Bergakkers fase 3 besproken in de commissie Ruimtelijke zaken. Leo Somers deed namens de stichting Dorpsraad een pleidooi om het plan zo snel mogelijk in ontwikkeling te brengen.  

Het plan biedt ruimte voor 56 woningen in verschillende klassen en zal in een periode van ca 10 jaar worden bebouwd. Veel discussie was er over de prijs van de woningen die in het plan gebouwd worden.  Een aantal fractieleden vindt dat er onvoldoende betaalbare woningen in het plan zitten. Wethouder van Boekel gaf aan dat goedkoper bouwen niet kan.  Het concept programma is als volgt:

  • 6 sociale huur rijwoningen met een huurprijs van € 635,00 tot € 710,00
  • 15 koop rijwoningen: 5 rijwoningen met een koopsom tot € 205.190,00 v.o.n.; 6 rijwoningen met een koopsom van € 205.190,00 tot € 246.300 v.o.n.; 3- 4 rijwoningen met een koopsom van € 246.300,00 tot € 297.700,00 v.o.n.
  • 20 koop twee-onder-één-kapwoningen: 10 twee-onder-één-kapwoningen met een koopsom tussen € 246.300,00 en € 323.400,00 v.o.n.; 10 twee-onder-één-kapwoningen met een koopsom vanaf € 323.400,00 v.o.n..
  • 15 koop vrijstaande woningen (kavels);  5 vrijstaande woningen met een koopsom tot € 360.000,00 v.o.n.; 10 vrijstaande woningen met een koopsom vanaf € 360.000,00 v.o.n.

Van belang voor Vorstenbosch is het nog dat een reeds twintig jaar toegezegde veilige fiets-/voetverbinding vanuit de Bergakkers naar de Tipweg (Jong Nederland, tenniscomplex) met dit deze planontwikkeling wordt gerealiseerd. Ook lijkt de groenvoorziening in de vorm van bomen in de planopzet erg mager. In een dergelijk plan gelegen tegen de bosrand en rekening houdend met  klimaatbestendigheid mag en moet er meer ruimte voor bomen zijn. Met betrekking tot het woningbouwprogramma vanuit de gemeentelijke taken t.a.v.volkshuisvesting en rekening houdend met vrijkomende grotere woningen in de kern als gevolg van vergrijzing is meer ruimte voor goedkopere huur- en koopwoningen een terechte opmerking vanuit de gemeenteraad.  Een aspect is ook nog de volksgezondheid. Het plan (en grote delen van Vorstenbosch) zijn gelegen binnen de 2 km grens van een geitenhouderij. Over de consequenties hiervan op de volksgezondheid bestaat twijfel en is nader onderzoek nodig. 

Vervolgproces: Het ontwerpbestemmingsplan zal binnenkort voor zes weken ter inzage worden gelegd. ln die periode kan iedereen een zienswijze indienen. De gemeente organiseert ook nog een inloopavond waar nader kennis kan worden genomen van het plan.

Zie alle stukken op www.bernheze.org (agendapunt 19)

Zie artikel BD

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info