Avondvliegen F16

Reacties uitgeschakeld voor Avondvliegen F16 32

2 F16's van vliegbasis Volkel in QRA (Quick Reaction Alert) configuratie met amraam en sidewinder aan de vleugel staan standby voor het onderscheppen van vreemde vliegtuigen in Nederlands luchtruim.Ook in 2016 wordt er weer in de avond gevlogen vanaf vliegbasis Volkel en zullen inwoners van Vorstenbosch worden geconfronteerd met extra geluidsoverlast. Ondervindt u hinder, dan is het belangrijk dat u dat direct meldt (zie hieronder).

De vliegbasis laat het volgende weten:

Begin 2016 zetten de vliegers van vliegbasis Volkel in samenwerking met vliegbasis Leeuwarden hun avondvliegoefeningen voort. Oefenen bij duisternis is noodzakelijk om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden maakt het mogelijk een dergelijk oefenprogramma uit te voeren. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse F-16 jachtvliegtuigen, zoals in de huidige missie boven Irak,vindtvaakplaats bij duisternis.

Bij duisternis vliegen F-16 vliegers met nachtzichtapparatuur, zogenaamde Night Vision Goggles. De vlieger ziet door deze helderheidsversterkers alles in groentinten en zijn zicht is beperkt, vergelijkbaar met het kijken door twee kokers. Het trainen hiermee is pas zinvol wanneer de duisternis volledig is ingetreden. De uitvoering van een missie vergt, zeker bij duisternis, specifieke training en ervaring. Dit geldt temeer voor complexe missies met meerdere vliegtuigen en dreiging vanaf de grond en/of in de lucht. Dankzij intensieve trainingen worden de vaardigheden van vliegers op peil gehouden die het verschil maken in de huidige en toekomstige missies.

Het avondvliegprogramma vindt begin 2016 plaats in week 2 (11 tot 15 januari), 3 (18 tot 22 januari), 7 (15 tot 19 februari), 8 (22 tot 26 februari), 12 (21 tot 25 maart) en 13 (28 maart tot 1 april). Er wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Tijdens het avondvliegen vertrekken de toestellen in de middag voor 17.00 uur en in de avond. Vanwege operationele redenen of door onvoorziene omstandigheden kan van bovenstaand vliegprogramma worden afgeweken.

Wilt u meer weten over vliegbewegingen, zie www.luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via www.luchtmacht.nl/ geluidshinder.

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info