Zandpaden

Reacties uitgeschakeld voor Zandpaden 261

zandpad tussen Hazelberg en Roestenburgseweg

Een eeuw geleden bestond ons dorp nog enkel uit zandpaden. Door verdere bebouwing, vooruitgang in ontwikkeling en vervoersmiddelen, door landbouw en ruilverkaveling zijn zandpaden verhard en verdwenen. Verdwijnen van zandpaden is jammer, want na (half)verharding ontstaat er vaak een barrière voor flora en fauna. De natuur raakt versnipperd. Het aantal dieren en de soortenrijkdom nemen dan af. Ook worden zandpaden bij verharding vaak verbreed waardoor de wegbermen en waardevolle houtopstanden verdwijnen. Landschappelijke-, cultuurhistorische en ecologische waarde nemen dan af en de recreatieve waarde en de belevingswaarde worden ook minder. Sommige zandpaden zijn cultuurhistorisch zeer interessant en van belang. Vaak waren het oude verbindingswegen, kerkenpaden of scheidingswegen tussen gemeenten. 

Wij kunnen zelf op een heel eenvoudige manier een bijdrage leveren om zandpaden te redden, namelijk door ze goed te gebruiken. Zandpaden kunnen gebruikt worden door wandelaars, fietsers, mountainbikers, ruiters en menners. Motorcrossen en  offroad rijden is echter niet goed

Om Vorstenbosch zijn nog verschillende oude zandpaden te vinden die de moeite waard zijn om in een wandelrondje om het dorp op te nemen. In onderstaand kaartje zijn ze opgenomen. Ga er eens op uit en ontdek ze. Mis je op de kaart nog zandpaden of heb je bij een van de paden een goed verhaal? Reageer! dan nemen we ze op in deze kaart.

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info