Vorstenboschenaar slachtoffer van Goede Moordenaar

Reacties uitgeschakeld voor Vorstenboschenaar slachtoffer van Goede Moordenaar 1195

Stoomtram Den Bosch-Helmond ter hoogte van Heeswijk ca 1930

Op internet is veel en steeds meer historisch materiaal te vinden. De koninklijke bibliotheek heeft een grote hoeveelheid oude kranten gedigitaliseerd. Via kranten.kb.nl zijn ze in te zien.  Zoekend met Vorstenbosch kwam ik onder andere  het volgende droevige en luguber omschreven bericht tegen in de Leeuwarder courant van 15 oktober 1900. Via wat andere websites is de persoon achterhaald en met aanvulling van een foto en filmmateriaal over de stoomtram, de tekst van het bidprentje van het slachtoffer en informatie over de woonplek en een reactie van een achterkleinkind is het een verhaal.

(oorspronkelijke tekst 25 nov 2012 door Frank Geenen, mutaties 13 mei 2014, 4 aug 2018)

De Leeuwarder Courant 15 oktober 1900

In een editie van De Volksstem van eind oktober 1900 komen we een artikel tegen waarmee de naam van het slachtoffer en de oorzaak duidelijk worden.

De Volksstem 31 oktober 1900

Er was dus volgens het artikel sprake van alcoholgebruik. In reactie op dit artikel laat een achterkleindochter  weten dat er weliswaar alcohol in het spel was maar dat het om moed indrinken ging om zichzelf bewust van het leven te beroven. Waarom Rut zich van het leven beroofde is uit de overlevering niet bekend.  De persoon in kwestie was dus Rut Kluijtmans. Rut, Rutgerus of Rutherus Kluijtmans was geboren op 29 januari 1851 in Vorstenbosch en getrouwd op 11 februari 1887 in Uden met Anna Maria van Asseldonk (www.van-asseldonk.nl). Anna Maria is geboren op de Bergweg. Rut overleed op 11 oktober 1900 in de leeftijd van 49 jaar. Na de dood van Rut trouwde Anna met Cornelis Habraken. Ze kregen onder andere een dochter Anna, de moeder van onder andere Rinie en Tinie Zomers uit de Kapelstraat.

Rut liet zich op 31/12/1891 inschrijven op een adres aan de Kerkstraat (zie Kerkstraat D Oude Woonplakken). Op deze plek woont nu de familie Manders-Smulders.

Handtekening van Rutherus en Anne Marie onder trouwakte 1887

Het bidprentje van Rut Kluijtmans vermeldt o.a.: ‘Gedenkt in uwe godvruchtige gebeden de Ziel van Zaliger Rutgerus Kluijtmans, Lid der H. Familie J.M.J., echtgenoot van Anna Maria van Asseldonk, geboren te Vorstenbosch den 29 Januari 1851, en plotseling overleden te Veghel den 11 October 1900. Vele menschen sterven schielijk en onverwacht; want de Zoon des menschen zal komen op een uur dat gij er het minst aan denkt. Als dit laatste uur zal gekomen zijn, zult gij over uw voorgaand leven geheel anders oordelen en zeer bedroefd zijn, omdat gij zoo onachtzaam geweest zijt. Mijne vrouw en kinderen, vaarwel, vergeet mij thans niet en bidt voor mij.’

bron: Nistelvorst

De stoomtram (wikipedia) die van 1883 tot 1935 reed werd vanwege het grote aantal slachtoffers en het reisgemak ook wel de Goede Moordenaar genoemd. Uit exploitatie van de stoomtramlijn is later de BBA ontstaan. De volgende film (HistoryFilm Helmond) geeft een goed beeld van deze tramlijn.

De volgende foto (bron www.bhic.nl) toont de huidige Molenstraat in Veghel met de tram voor de huidige Gouden Leeuw aan het begin van de vorige eeuw. Wellicht was het koffiehuis van van Zeeland hier gevestigd.

Huidige Molenstraat met zich op de Molenhof omstreeks 1900

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info