Verbetering van de Kerkstraat

1 285
ScreenShot050

Aanleg sluizen in de Kerkstraat 1983

Op donderdag 2 juni besloot de gemeenteraad van Bernheze over de zogenaamde perspectiefnota. Daarin wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. Eind dit jaar wordt daar de begroting bij vastgesteld. In de nota staan onder andere investeringen in voor verbetering van de dorpscentra van Heesch, Nistelrode, Heeswijk-Dinther en Vorstenbosch. In Vorstenbosch wordt al heel veel jaren gesproken over het opknappen van de Kerskstraat. De nota lezend zien we dat college en raad slechts € 200.000 uit wil trekken en ook pas in 2020, dus na de regeerperiode van dit college.

Met de aanleg van de A50 begin 2000 heeft deze straat de functie van doorgaande weg verloren. Maar het is nog steeds een saaie lap asfalt (aangelegd begin 70tiger jaren) die het dorp in tweeën deelt en uitnodigt om veel te hard te rijden. Al in de tachtiger jaren kwam de buurtvereniging van de Kerkstraat met plannen om de straat te verfraaien. Tot op heden is slechts het gedeelte bij het meester Loeffenplein aangepast. De beroemde sluizen bij de kerk die begin tachtiger jaren werden aangelegd om de verkeersveiligheid te verbeteren en de snelheid te remmen zijn inmiddels al weer enige tijd verdwenen. Destijds kwam Vorstenbosch wel met deze landelijke primeur in het nieuws.

In 1931 was de Kerkstraat ook onderwerp van gesprek in de gemeenteraad, destijds die van Nistelrode, zo lezen we in het verslag van de vergadering van 16 december 1931 in De Stad Oss. Toen ging het om de aanleg van een “harden weg”, “’t is voor de zindelijkheid der bewoners en ’t vreemdelingenverkeer ’n alleszins billijke eisch” aldus raadslid van der Ven. Maar ondanks nog een steunverklaring van de plaatselijke NCB en een ondersteuning van de voorzitter van de gemeenteraad werd het besluit verworpen.  Het ging destijds om een bedrag van fl 1500 (ca € 700), rekening houdend met zelfwerkzaamheid door de inwoners. Maar dat was voor raadslid van Duren nog te veel. Hij vond dat Vorstenbosch te veel vroeg na de recente aanleg van een harde weg van Veghel naar Vorstenbosch; “als men den vinger geeft, wordt de geheele hand genomen Dit spreekwoord is thans dunkt me op Vorstenbosch goed van toepassing“. Wanneer de weg dan toch verhard is, is niet precies bekend.

Het is te hopen dat er raadsleden zijn die deze keer ook meer vragen voor verfraaien van de doorgaande weg, en het is te hopen dat ze 85 jaar na onderstaande discussie de collegaraadleden wel meekrijgen in hun betoog.

verhardingKerkstraat

 

 

 

 

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

1 reactie

  1. Wim Rijkers Kerkstraat 59 Vorstenbosch 5 juni 2016 at 22:40

    Inderdaad hier is al veel te lang en te veel over gesproken, wij zijn bang dat het eerst slachtoffers moet opleveren voordat men ingrijpt zo zegt het spreekwoord als….
    Tevens is er een plan gemaakt door een onafhankelijk bureau in 1998 er was toen geen geld, in 2008 tijdens een bespreking door de gemeente in de Stuik ging het hier weer over, en wat schets mijn verbazing, het plan wat ter tafel kwam was een kopie van 1998.
    Zonden van de tijd maar vooral van het geld, en wie weet er dan niet de weg in het gemeente archief. Overleg met onze Dorpsraad die dit wel weten zou wel wenselijk zijn.
    En nu dit weer, zal het dan toch zo zijn dat wij er maar bij hangen.

VORSTENBOSCH info