Pastoor Ouwens stopt en stapt uit priesterschap

Reacties uitgeschakeld voor Pastoor Ouwens stopt en stapt uit priesterschap 1680

(Frits Ouwens bij 25 jarig priesterschap)

Pastoor Frits Ouwens maakt op dinsdag 11 juli bekend dat hij per 15 juli als pastoor van de parochie De Goede Herder (Nuland, Geffen, Vinkel, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch) stopt. Hij stapt zelfs helemaal uit het priesterschap. Ook bisschop De Korte ontving pas op 11 juli een ontslagmail van Ouwens. Hij geeft aan dat steun van het bisdom ontbreekt en collega’s hem het werken en leven onmogelijk hebben gemaakt. Wat precies is voorgevallen waardoor de spanning is opgelopen wordt uit de brief aan de parochianen echter ook niet duidelijk.

Lees hier zijn brief:

BESTE MENSEN, BEDANKT VOOR ALLES!

Op 10 juni 1995 ben ik tot priester van het bisdom Den Bosch gewijd en sinds 1 augustus 2008 ben ik in deze regio gekomen als pastoor van de toenmalige Pastorale Eenheid Nistelrode-Vorstenbosch en na een aantal jaren pastoor geworden van de fusieparochie De Goede Herder, die in maart 2015 werd opgericht en uit de gemeenschappen van Nuland, Geffen, Vinkel, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch bestaat.

Daarnaast heb ik de taak gekregen van deken voor het Dekenaat Oss-Ravenstein-Uden en ben de bisschoppelijk gedelegeerde geworden, verantwoordelijk voor alle kunst van ons bisdom en haar parochies. Een heel takenpakket dat ik al die jaren alleen maar heb kunnen behartigen door de fantastische steun van heel veel mensen uit de diverse geloofsgemeenschappen, waaruit onze parochie is opgebouwd.

Gaandeweg is niet alleen de tijd veranderd, maar zijn er ook een aantal dingen mee gaan spelen en gebeurd, die mijn werken en leven steeds zwaarder hebben gemaakt tot op het punt dat het niet meer gaat. Bijzonder is dan zeker dat de problemen niet zo zeer door onze parochianen en vrijwilligers worden gemaakt, maar vooral vanuit collega’s gekomen zijn, waar de leiding van ons bisdom volledig van op de hoogte was en is, maar er voor gekozen heeft om niet verder te gaan dan een aantal gesprekken met de betrokkenen. Zonder namen te noemen, en daarmee ook mensen te raken, kan ik over deze dingen niet uitweiden en dat ga ik dan ook niet doen.

Wat ik wel heel pijnlijk heb gevonden is dat het bisdom mij in de laatste anderhalf jaar vijf keer onder druk heeft gezet om mezelf ziek te melden, want dan hadden zij al een arts klaar staan die met een door hen gemaakt traject mij zou helpen in mijn werk terug te groeien. Op mijn vraag of dit kwam door klachten vanuit onze parochie over mijn functioneren werd gezegd dat dit zeker niet het geval was, maar dat zij dat zonder opgaaf van reden verder wel beter vonden.  Ik heb dan ook altijd geweigerd om hier op in te gaan en sta daar vandaag nog steeds achter. Dit als een heel klein voorbeeld van heel veel wat ik in de afgelopen jaren heb mogen incasseren en waar jullie gelukkig ook geen weet van hebben gehad. Deze manier van doen heeft uiteindelijk bij mij ook veel ondermijnd en ik heb kijkend naar mijn situatie moeten concluderen dat er geen verandering of verbetering meer in zit en daarom leg ik niet alleen mijn taken neer, maar ook mijn priester zijn.

Met ingang van zaterdag 15 juli aanstaande leg ik mijn werk en ambt neer en ga los van de kerk een andere invulling geven aan mijn leven.  En deze nieuwe fase maakt ook dat ik jullie achter moet laten en dat valt niet mee, want er wonen ontzettend veel goede mensen in onze parochie en in onze regio en ik heb me helemaal thuis gevoeld bij jullie.

Ik wil dan ook eerst en vooral iedereen BEDANKEN voor alle hulp, steun, hartelijkheid, warmte, geduld en begrip in al die jaren en al onze vrijwilligers voor de heerlijke samenwerking! Jullie hebben mij geaccepteerd zoals ik ben en ik heb bij jullie heel veel ruimte en vrijheid gevonden om ook mijn taak vorm te geven en in te vullen. En als je voelt dat je gedragen wordt dan krijg je daar ook heel veel kracht van en dat heb ik ervaren, ook nu ik op voorhand sommige mensen al in moest lichten over mijn aanstaande vertrek.

Ik verlaat jullie als een heel dankbaar mens voor alles wat we voor en met elkaar hebben mogen doen en wat we samen vanuit geloof ook vanuit onze parochie voor mensen hebben gedaan en neergezet. Met de inzet van alles wat ik als mens ben en kan heb ik me voor jullie in willen zetten en met velen een band opgebouwd. Ik ga dan ook zeker geen gebouwen missen, maar wel mensen en dat zal op tijd ook niet meevallen, maar er is geen andere weg meer. En daarom: bedankt dat ik jullie pastoor heb mogen zijn en voor alles wat ik van jullie heb mogen leren en een welgemeend sorry voor alles waarin ik tegenover jullie tekort ben geschoten.

Ik hoop dat jullie geloven dat ik mijn best heb gedaan en altijd het beste met jullie heb voorgehad en wat iedereen hier verder van vindt mag iedereen natuurlijk helemaal zelf weten. Het was goed om bij jullie te mogen zijn en dat mag ik de rest van mijn leven meenemen en daar zal ik altijd dankbaar voor blijven. Door de keuze die ik maak is er geen mogelijkheid meer om persoonlijk afscheid van elkaar te nemen, want dat staat de kerkorganisatie niet toe bij uittreden. Daar doen we het dan maar mee en daarom is dit mijn groet aan jullie met daarbij de wens dat het jullie heel erg goed mag gaan en dat er veel goeds op jullie weg zal komen.

En de vraag hoe het hier vanaf aanstaande zaterdag verder zal gaan, zal het bisdom voor jullie moeten beantwoorden, daar kan ik echt geen zinnig antwoord op geven.

Beste mensen, bedankt voor alles en mag God jullie zegenen en behoeden!                                          

Jullie dankbare Frits Ouwens, pastoor

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info