Van toen: Maria zorgt voor drukte in het dorp

Reacties uitgeschakeld voor Van toen: Maria zorgt voor drukte in het dorp 306

De meimaand is begonnen. Traditioneel de maand waarin het katholieke zuiden Maria vereerd. 70 jaar geleden, op vrijdag 4 juli 1947, was het in Vorstenbosch een drukte vanwege Maria. De kinderen Antoon en Bertus van der Velden zouden op vrijdag 27 juni onderweg naar huis Maria hebben gezien. Het bericht verspreidde zich snel door het land. Omdat ook werd gezegd dat op vrijdag 4 juli Maria opnieuw zou verschijnen stroomden duizenden mensen die dag naar Vorstenbosch. Natuurlijk tevergeefs, maar het zette het dorp wel op de kaart zo lezen we in een krantenbericht van toen.

Bertus en Anton van der Velden

De Romeinen vereerden in het voorjaar al de Griekse moedergodin Maia, opdat zij de dingen van de natuur zou laten groeien. Zij noemden de voorjaarsmaand naar haar, Maius, in het Nederlands mei. Het Latijnse woord maior (= ‘groter’) is aan maia verwant, zo ook het woord maiestas (= ‘aanzien’, ‘pracht’, ‘het hoog in aanzien zijn’, ‘verheven zijn’). In de Middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei te wijden aan Maria, de “Moeder van God”. Nog steeds is de maand mei in het katholieke geloof een belangrijke Mariamaand.

(uit het Dagblad voor Amersfoort, maandag 7 juli 1947)

Brabants dorpje in grote opschudding

Twee jongens zagen Maria-verschijning

Duizenden Nederlanders zijn vorige week vrijdag naar een Brabants dorp gereisd op het gerucht, dat zich aan twee dorpelingetjes de wonderbaarlijke verschijning van Onze Lieve Vrouw had voorgedaan, die zich op die dag zou herhalen. Automobilisten, motorrijders, fietsers en wandelaars overstroomden het plaatsje Vorstenbosch. Het was juist een week geleden, dat het wonder had plaats gehad. Anton en Bertus van der Velden, 12 en 11 jaar, waren bij een oom kersen gaan plukken. Om de weg naar huis te bekorten liepen zij over de akkers van buren. Het was reeds donker. Plotseling, zo verklaarden de jongens, ontstond een hevige lichtgloed en daar middenin zagen zij een vrouwelijke gestalte, waarin zij Maria herkenden. Thuisgekomen vertelden zij hun moeder wat hun overkomen was, die enkele dagen later de pastoor ervan in kennis stelde. Hoewel deze zeer sceptisch stond tegenover het verhaal kon niet verhinderd worden, dat het bericht over de verschijning te Vorstenbosch zich verspreidde. Daar aan was vastgeknoopt, dat Maria beloofd zou hebben terug te komen. Een bedevaart naar het dorpje was het gevolg. De kinderen zelf hebben nooit gezegd, dat de verschijning een woord met hen gewisseld had. De geestelijkheid neemt een zeer gereserveerde houding aan.

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info