Jan Kanters: Mijn dag is nog steeds vol.

Reacties uitgeschakeld voor Jan Kanters: Mijn dag is nog steeds vol. 450
JanKanters_600

Jan Kanters voor de Stuik

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving, daarom schenkt De Mooi BernhezeKrant ieder maand in de rubriek “Vrijwilliger van de maand” aandacht aan één van hen. Jan Kanters (77) is vicevoorzitter bij sociaal cultureel centrum de Stuik en secretaris van de stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch. Frank Geenen noteerde voor de eerste uitgave van de Mooi Bernheze Krant in 2013 zijn interview met Jan.

Jan heeft altijd in het onderwijs gewerkt. Met mensen omgaan en het begeleiden van processen is hem dan ook niet vreemd. Na zijn pensionering is hij als secretaris van stichting de Stuik begonnen. “Ik werd meteen geconfronteerd met forse uitbreidingsplannen van de Stuik. Een lastig traject waar ook met de gemeente heftige discussies over zijn gevoerd”. Er was ook behoefte aan nieuwe ruimte voor zorgvoorzieningen. Uit die behoefte is met de Dorpsraad en de KBO de Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch ontstaan. Ook daar zat Jan direct middenin als secretaris.

We hebben hulpverlenende instanties aangesproken en met het PON (Sociaal en cultureel kennisinstituut) een enquête in het dorp gehouden. Een fysiotherapeut en logopedist waren snel terug. Een prikpost vanuit Bernhoven is ook al weer een aantal jaren aanwezig. Uit de enquête kwam de behoefte aan een eetpunt, informatie- en adviespunt, bibliotheek en kinderopvang naar voren. Die zaken hadden wat meer voeten in de aarde.” Jan vertelt enthousiast hoe hij met alle betrokkenen uiteindelijk tot het huidige resultaat is gekomen.

“We deden het altijd samen want alleen lukt het nooit. De behoefte aan een informatie- en adviespunt is ingevuld met een Vraagbaak (spreekuur in digitaal). In een uitgiftepunt in de KBO ruimte kunnen 150 boeken worden geleend. De kinderopvang, een particulier initiatief, is in de Stuik ondergebracht. Op de eerste en laatste vrijdag van de maand is er een eetcafé. Daar maken veel mensen gebruik van. Dertig vrijwilligers zorgen er voor dat alles goed en vlot verloopt.”

Twee jaar geleden zijn we ook met een dagopvang voor ouderen begonnen. “Ook wel een zorgenkind. Hoe houden we de groep voldoende groot. Mensen moeten ook weer stoppen omdat de gezondheid slechter wordt. Dat vraagt veel van de vrijwilligers. Maar de mensen komen heel graag. Ik ben er daarom wel zeker van dat we na de evaluatie in 2013 verder gaan. Zorg op deze wijze ingevuld wordt steeds belangrijker.

Jan geeft aan dat hij het na zijn pensionering drukker heeft gekregen. “Als je er midden in zit komt ook van het een het ander. Ja, thuis lijdt er wel eens onder en de arbeidsproductiviteit neemt wel wat af door het ouder worden. Maar ik zie dat het werkt en ik heb met veel mensen goede contacten, dat is heel prettig en het geeft me energie. Er is veel goede samenwerking en er zijn veel vrijwilligers in het dorp. Daar zijn we in Vorstenbosch trots op. Ik heb geen tijd om door het raam te gaan zitten kijken.

Meer informatie:

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info