Geschiedenis: Cuneraprocessie

Reacties uitgeschakeld voor Geschiedenis: Cuneraprocessie 297

Klik op foto voor volledige afbeelding vaandel

Tot in de zestiger jaren werd in Vostenbosch rond 24 juni de H. Cunera vereerd met een processie. Jo van den Berg bezit nog het origineel processievaandel (zie afbeelding). Vanaf 1648 was de kerk op Bedaf al een bedevaartsplaats voor de H.Cunera. In de parochiekerk is nog een laat middeleeuws beeld van Cunera te vinden. Iets over de geschiedenis…..

In de kerk op Bedaf werd tussen 1648 en 1784 een reliek van Cunera vereerd. Inwoners van Vorstenbosch en omgeving die in Bedaf kerkten, kwamen zo in aanraking met de Cuneracultus. In 1847 werd in Vorstenbosch een kerk gebouwd die ook de Bedafse kapel als godshuis moest vervangen. De rector van deze kapel, W. van Krieken, werd de eerste pastoor van Vorstenbosch. De twee eeuwen oude band tussen Bedaf en Vorstenbosch zal ongetwijfeld van invloed zijn geweest op de Cuneracultus die ontstond in de nieuwe parochiekerk. Een deel van de inboedel van de Bedafse kapel, waaronder het Cunerabeeld, is in deze kerk terecht gekomen.

De verering van Cunera in Vorstenbosch kreeg een sterke impuls in 1892, toen de parochie een Cunerareliek ontving en vereerders voortaan een volle aflaat konden verwerven in de parochiekerk. De reliek stond ter verering uitgesteld op 12 juni, 28 oktober (de sterfdag van Cunera) en op iedere zaterdag. De volle aflaat kon worden verdiend als men op 12 juni en het octaaf hiervan in de parochiekerk van Vorstenbosch biechtte, communiceerde en bad voor de intentie van de paus. Op de dagen dat de reliek stond uitgesteld werden er na de mis ter ere van Cunera vijf onzevaders gebeden waarmee een aflaat van 300 dagen kon worden verdiend. In 1894 werd er in Vorstenbosch een Cunerabroederschap opgericht. Te allen tijde, maar vooral op zaterdag, bestond er gelegenheid om water en brood te laten zegenen. Bij een noveen ter ere van Cunera gebruikte men gewoonlijk gedurende negen dagen dit water en brood, waarbij een rozenhoedje werd gebeden met de akte van geloof, hoop, liefde en berouw. Blijkens enkele zilveren ex-voto’s van omstreeks 1900 in de vorm van dieren als paarden en koeien, waaronder een uit Uden, werd Cunera in Vorstenbosch vooral vereerd als patrones van het vee. De voornaamste bedevaartdag was 24 juni (St. Jan de Doper) of de zondag die eraan vooraf ging, zoals dit ook in de andere Cunerabedevaartplaatsen in de omgeving het geval was (Berlicum,  Heeswijk) en in Kaathoven en Bedaf het geval was geweest. De eigenlijke feestdag van Cunera was 12 juni (de dag waarop Cunera’s relieken in Rhenen door Willibrord zouden zijn verheven).

Zeker vanaf het pastoraat van H.P. Liebrechts (1926-1955) werd op 24 juni of de zondag ervoor op de speelplaats van de lagere school en in de pastorietuin een Cuneraprocessie gehouden. Hieraan werd deelgenomen door het St. Antoniusgilde, de Zusters van Barmhartigheid en vele als bruidjes of engeltjes verklede meisjes. De processie werd afgeschaft in de jaren zestig, toen ook de verering als geheel aan belang inboette. Het teruglopende agrarische element in de dorpsgemeenschap zal hieraan mede debet zijn geweest.

In 1959 werd in een volkskundevragenlijst genoteerd dat het ter ere van Cunera gezegende brood en water aan dieren werd gegeven. In datzelfde jaar werd vanuit Uden en Heeswijk een bedevaart naar Vorstenbosch ondernomen omdat in deze plaatsen een veeziekte was uitgebroken.

De Heilige Cunera was een Engelse prinses die met andere meisjes uit de vierde eeuw op bedevaart ging naar Rome. Op de terugreis werden ze bij Keulen overvallen en vermoord. Cunera werd meer dood dan levend gevonden door koning Radboud van de Friezen, die haar mee nam naar zijn kasteel bij Rhenen op de Veluwe. Daar deed ze goede werken en werd uit jaloezie gewurgd door de vrouw van de koning. Cunera werd eeuwen geleden al op Kaathoven (Berlicum), in de Cunerakapel, aanbeden om bescherming te vragen tegen keel- en veeziektes. Jarenlang trok men op bedevaart naar deze plek. Na de 80-jarige Oorlog (1648) verdween de Cuneraverering naar Bedaf onder Vorstenbosch om in de 19e eeuw naar Berlicum en Heeswijk terug te keren.

bron o.a. www.meertens.nl

Wie weet nog meer of heeft nog foto’s van de processies van toen? Laat het ons weten!

Steekwoorden: , ,
f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info