Van Toen: bouw kerk 90 jaar geleden

Reacties uitgeschakeld voor Van Toen: bouw kerk 90 jaar geleden 250

1ste steenlegging februari 1932

90 jaar geleden was de bouw van een nieuwe kerk in Vorstenbosch in volle gang. Een nieuwe kerk werd naast de uit 1847 stammende en te klein geworden kerk gebouwd.

In februari 1932 werd de bouw gegund aan de firma Versteegde uit Volkel en op 17 mei van dat jaar werd de eerste steen gelegd. In december 1932 melde de krant “De bouw der nieuwe kerk te Vorstenbosch is zoover reeds gevorderd, dat met de werkzaamheden aan den toren wordt begonnen. Verwacht wordt, dat de nieuwe kerk in mei 1933 zal gereed zijn.“ Op 3 juli 1933 werd de kerk ingezegend door monseigneur Diepen.

Uit de ontwerpstudies blijkt dat in  een eerste ontwerp van het kerkgebouw de kerktoren niet rechts maar links gepositioneerd was. Uiteindelijk is voor een ontwerp met de toren rechts gekozen.

1ste ontwerpplan nieuwe kerk

Anno 2022 is het kerkgebouw met een deel van de inventaris een rijksmonument, evenals de pastorie. Beiden zijn ontworpen door architect Hendrik van de Leur uit Nijmegen (1898-1994). Van zijn hand zijn ook het kloostergebouw (1938) en de basisschool (1938). Deze laatste gebouwen hebben bescherming via de gemeentelijke erfgoedverordening.

Hendrik van de Leur was een leerling van de bekende Benidictijner monnik-architect Dom Bellot. Van 1924 tot 1929 was hij werkzaam op het architectenbureau van Bellot in Oosterhout. In 1929 keerde Dom Bellot terug naar Frankrijk en gunde hij van de Leur de Bellot school voor Nederland.

De stijl van Dom Bellot’s kerkgebouwen zijn gestoeld op harmonie: De verhoudingen van een gebouw dienen gebaseerd te zijn op de maatvoering van de gulden snede. Een gebouw van Dom Bellot steekt ook niet af ten opzichte van zijn omgeving en is meestal een bakstenen gebouw. De buitenkant is eenvoudig, de binnenkant rijk versierd. Met gekleurde of geglazuurde bakstenen is de kerk verfraaid. Niets wordt weggestopt achter pleisterwerk of nep-gewelven, want het bouwmateriaal moet door zijn gebruik verheven worden. Het is volgens Dom Bellot de taak van de architect het materiaal zó te gebruiken dat het geschikt is om te gebruiken in een gebouw voor God. Belangrijk in Bellot’s kerken is een vrij zicht op het altaar: Daarom plaatste hij de pilaren zo ver mogelijk naar de zijkanten. De zo ontstane doorgangen dienen enkel als looppad. De kerk wordt overspannen door een paraboolboog bij bakstenen kerken. Een aantal van deze bogen achter elkaar vormt als het ware het skelet van de kerk waarop het dak rust.

Krantenbericht 1933

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info