Nieuwe website KBO

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe website KBO 189

De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) afdeling Vorstenbosch heeft naast belangenbehartiging als belangrijkste doelstelling ontmoeten. Daarvoor organiseert de vereniging verschillende activiteiten op het gebied van ontspanning en beweging. De KBO is een groeiende vereniging. Dat heeft uiteraard te maken met de gestage vergrijzing van het dorp. Tot de doelgroep van de vereniging behoren alle senioren vanaf 50 jaar. Dat is circa 40% van de inwoners van Vorstenbosch. Ongeveer de helft daarvan is 65 jaar of ouder en heeft (of heeft bijna) de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Leden van de vereniging kunnen op allerlei manier betrokken zijn bij de vereniging. Sinds kort beschikt de KBO over een eigen website. Daar worden activiteiten aangekondigd en wordt verslag gedaan van activiteiten en nieuwtjes die voor de doelgroep van belang kunnen zijn. Ook is er alle achtergrondinformatie te vinden van de vereniging en kan de maandelijkse (digitale) nieuwsbrief  worden ingezien en gedownload. De website is bereikbaar via www.senioren-kbo-vorstenbosch.nl een natuurlijk ook via www.vorstenbosch-info.nl via onder andere het menu in de rechterkolom.  

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info