Nieuwe ontwikkellocaties woningbouw

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe ontwikkellocaties woningbouw 774

De gemeente overweegt herontwikkeling tot woningbouwlocatie van het bedrijfskavel van Arie Hendriks op de Oude Veghelse Dijk (0,88 ha) en het gebied ingesloten tussen Rietdijk, De Wieling en Peelstraat, direct naast het bouwplan de Rietbeemden, nu in eigendom van van Daal-Donkers, van Kessel en Heesakkers (totaal 2,56 ha).

Om realisatie van wonen veilig te stellen zet de gemeente het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in. Eigenaren die hun perceel willen verkopen zijn verplicht om het als eerste te koop aan de gemeente aan te bieden. Het besluit heeft een werking van 3 jaren. Het college heeft op 14 september al een besluit tot aanwijzing door de gemeenteraad genomen en stukken gepubliceerd waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. De gemeenteraad zal hierover in haar vergadering op 10 november beslissen. De commissie Ruimtelijke zaken bespreekt de voorgenomen besluiten op 20 oktober a.s.

Door inzet van het instrument Wvg versterkt de gemeente haar positie op de grondmarkt, waardoor de gemeente een actievere en regisserende rol kan spelen op de woningmarkt, en minder afhankelijk is van projectontwikkelaars.

Bekijk de percelen op deze kaart.

Bekijk de voorgenomen besluitvorming op de raadagenda van 10 november.

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info