Natuurherstel Bedaf

Reacties uitgeschakeld voor Natuurherstel Bedaf 203

Bedaf ca 50 jaar geleden, een nog opener omgeving

In het najaar starten op Bedaf natuurherstelmaatregelen. Deze werkzaamheden richten zich op het herstellen van de kenmerkende stuifzanden, de droge heide en eikenstrubben in een klein deel van dit bosgebied. Hiermee wordt de natuurontwikkeling verbeterd. Er ontstaat meer openheid en de karakteristieke flora en fauna, zoals korstmossen en rugstreeppad, kunnen zich hierdoor nog beter ontwikkelen. De werkzaamheden starten in het najaar. Dit betekent dat er met machines in het terrein gewerkt wordt. Er worden bomen geveld en een deel van de strooisellaag wordt weggehaald (zgn. plaggen). Daarnaast worden de typische eikenstrubben die op de duinen aanwezig zijn, vrijgemaakt, zodat deze voor de toekomst behouden blijven. Tijdens deze werkzaamheden blijft het gebied toegankelijk voor bezoekers.

(bron: gemeente Uden)

Bedaf groeit langzaam dicht (luchtfoto ca 2000)

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info