In de prijzen op kringgildedag Berlicum

Reacties uitgeschakeld voor In de prijzen op kringgildedag Berlicum 179
bazuinblazers

Bazuinblazers tijdens Muziekspektakel juni 2015 (midden Maarten van de Pas)

Het Gilde Sint Antonius Abt wist op zondag 5 juli 3 prijzen in de wacht te slepen op de kringgildendag van gildekring Maasland in Berlicum. 45 gilden namen deel aan deze gildedag bij het Berlicumse Sint Joris Gilde. Met een twintigtal leden was het gilde naar Berlicum gegaan om deel te nemen aan het defilé.

Na afloop van de wedstrijden was bij elke prijs de ‘Horri Do’-jel duidelijk hoorbaar in de manege.

Achtereenvolgens werden onderstaande prijzen in ontvangst genomen:

Trommen Klasse C, 1e prijs: Lindsey Vogels (met promotie naar klasse B)
Bazuinblazen Klasse A, 1e prijs: Maarten van de Pas
Jeu de boules, 3e prijs/Pachter: Theo van der Heijden, Jan van Grunsven en Adriaan van der Heijden

Het was een fijne gildendag met wedstrijden bij zeer warm met enkele buien, waarbij de drie gildewaarden Broeder/Zusterschap, Trouw en Dienstbaarheid hoog in het vaandel stonden.

www.gildevorstenbosch.nl

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info