Dorpsraad en gemeente ondertekenen convenant

Reacties uitgeschakeld voor Dorpsraad en gemeente ondertekenen convenant 196
dorpsconvenant

Leo Somers (tweede van links), mede ondertekenaar convenant

Burgemeester Willibrord van Beek en de voorzitters van de dorpsraden uit de gemeente Bernheze ondertekenden op 13 maart 2013 een convenant. Naast Stichting Kerncommissie Loosbroek, Stichting Dorpsraad Nistelrode, Stichting Stichting Actief Burgerschap Heeswijk-Dinther is dit de Stichting Dorpsraad Vorstenbosch. Leo Somers is voorzitter van de dorpsraad Vorstenbosch en heeft namens de dorpsraad ondertekend.

Uit het persbericht van de gemeente “De dorpsraden zijn voor de gemeente belangrijke gesprekspartners, omdat zij goed op de hoogte zijn van wat er in het dorp leeft. Zij kunnen ook als platform dienen voor nieuwe initiatieven vanuit de gemeenschap. Het is daarom belangrijk dat de gemeente en dorpsraden goed samenwerken zodat er goede en gedragen beslissingen tot stand kunnen komen. Hiervoor hebben gemeente en dorpsraden een convenant opgesteld. In het convenant zijn een aantal uitgangspunten en rol en taken van de dorpsraden en van de gemeente opgenomen. Een van de uitgangspunten is dat gemeente en de dorpsraden onderkennen dat hun samenwerking plaats vindt op basis van wederzijds vertrouwen, een open communicatie en met respect voor ieders verantwoordelijkheid. “

Vanzelfsprekend zult u zeggen. Met een gesloten communicatie, geen respect voor elkaars verantwoordelijkheden en geen vertrouwen in elkaar hoef je al helemaal niets af te spreken en kan er geen sprake zijn van samenwerking.  Ondertekening van een convenant wordt door de partijen gezien als een stap voorwaarts. Lange tijd leefden de gemeente en dorpsraden op gespannen voet met elkaar.  Het convenant is gebaseerd op een door de gemeenteraad vastgestelde visie op bewonersparticipatie.

Steekwoorden: , ,
f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info