De toekomst van het kerkgebouw

Reacties uitgeschakeld voor De toekomst van het kerkgebouw 204
interieurkerk

foto interieur kerk Ton Strik

In totaal hebben 83 mensen in Vorstenbosch de vragenlijst van de het parochiebestuur ingevuld over de toekomst van de parochie na fusie. In Nistelrode kwamen 185 formulieren retour. Pastoor Ouwens berichtte afgelopen week hierover in de parochieberichten.  Fusie wordt over het algemeen als logisch, onvermijdelijk en ook weinig problematisch gezien. Ten aanzien van de toekomst van de kerk als gebedshuis in het dorp is de uitslag wel wat verrassender. Men is het wel eens met sluiting als het financiëel niet meer open te houden is, maar teruglopend bezoek mag geen reden zijn. Ook voor een kleine groep vaste kerkgangers moet de kerk open zijn aldus de reacties.

Het aantal kerkgangers neemt gestaag af maar er is in de zondagsmis nog sprake van een behoorlijk bezoek. Financieel wordt het wel steeds lastiger om een sluitende exploitatie te garanderen. Dit roept de vraag op of en hoe het kerkgebouw ook anders ingezet kan worden voor de gemeenschap. Met als doelen een gezondere exploitatie, behoud van religieus erfgoed en behoud of versterking van actieve geloofsbelijdenis en een leefbare en creatieve dorpsgemeenschap is wellicht veel te bereiken. Het is goed als de Vorstenbossche gemeenschap breed meedenkt in de toekomst van de kerk. Buiten een veranderende kerkgemeenschap staan er de komende decennia meer veranderingen op stapel. Denk aan vergrijzing en krimp en aan de verandering van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij. Actuele vraagstukken als de zorg voor adequeta ruimte voor lichamelijke oefening en multifunctionele gemeenschapsaccommodaties kunnen daar ook bij betrokken worden. Een mooie opmaat voor actualisatie van het Integraal Dorps OntwikkelingsPlan.

Frank Geenen

 

 

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info