Allerzielen

Reacties uitgeschakeld voor Allerzielen 289

Parochiekerkhof

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Op die dagen wordt gewezen op de thema’s sterfelijkheid, dood en laatste oordeel.  In de traditie van de rooms-katholieke kerk zijn de zielen van de overleden gelovigen in meer of mindere mate zondig. Ze bevinden zich in het vagevuur en wachten op hun loutering om voor God te kunnen verschijnen en in de hemel te worden opgenomen. Bemiddeling en voorbeden van de levende gelovigen kunnen helpen de schulden van de doden te verlichten en hun tijd in het vagevuur te verkorten. Met hun gebed kunnen de levenden eveneens aflaten verkrijgen voor hun eigen zonden.

Tot de traditie hoort een kerkhofbezoek en versiering van graven met (witte) bloemen, vaak chrysanten. Ook worden in een Eucharistievring de doden van het afgelopen jaar herdacht. Dat gebeurt in Vorstenbosch op 2 november om 17.30 (vanwege Corona alleen voor familie). In de viering worden de doden herdacht van het afgelopen jaar door het opsteken van een kaars. Die kaars symboliseert het licht dat de gestorven partner, vader, moeder, zoon of dochter, broer of zus, goede vriend of vriendin voor ons was.

In het afgelopen jaar overleden 20 dorpsgenoten, 12 vrouwen en 8 mannen. 5 inwoners overleden door Covid-19. Enkele oud inwoners woonden de laatste jaren buiten Vorstenbosch of ingeval de paters Hendrik van Kessel en Lambert van den Heuvel  al veel decennia. De gemiddelde leeftijd bij overlijden was 78 jaar.

 • 14 november, Ger van der Velden-Maas 80 jaar
 • 29 december, Fien Aarts-van den Akker 88 jaar
 • 31 december, Pater Hendrik van Kessel 93 jaar
 • 3 januari, Berna Voet-Wijdeven 80 jaar
 • 22 januari, Tiny Bevers 70 jaar
 • 9 maart, Mien van der  Velden-Cissen 84 jaar
 • 17 maart , Toos Timmers-den Breeuwer  66 jaar
 • 23 maart, Piet Timmers 77 jaar
 • 24 maart, Maria Lucius 74 jaar
 • 26 maart, Jan Lucius 82 jaar
 • 1 april, Sam Ramadanovic    43 jaar
 • 1 april, Nelly Hoogers-van Rijthoven  92 jaar
 • 2 mei, Sjan Bevers-van der Zanden 71 jaar
 • 7 mei,  An van  Asseldonk-Raaijmakers 86 jaar
 • 11 juni, Pater Lambert van den Heuvel 89 jaar
 • 8 juli, Huub van der Heijden 61 jaar
 • 24 augustus, Frans Schapendonk 88 jaar
 • 27 augustus,  Jo van den Bergh-Hendriks 90 jaar
 • 23 september, Ann van den Akker-Rovers 93 jaar
 • 5 oktober,  Nettie (Zus) Vogels-van Heeswijk 95 jaar

Al veel eeuwen, en waarschijnlijk al vanaf de 14de eeuw, worden op de locatie van de huidige begraafplaats de doden uit het dorp begraven. Aanvankelijk vanuit de Antoniuskapel die vanaf de late middeleeuwen op de plek van de huidige kerk heeft gestaan. Sinds 1850 vanuit de parochiekerk. De laatste jaren kiezen veel nabestaanden voor een crematie. De aanwezige graven op het kerkhof van de Sint Lambertuskerk vind je digitaal op www.online-begraafplaatsen.nl

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info