Aanmelding seniorenwoningen Eggerlaan

Reacties uitgeschakeld voor Aanmelding seniorenwoningen Eggerlaan 264

Op de locatie van de gymzaal kunnen na sloop maximaal 10 woningen worden gebouwd. Een deel of geheel kan ingevuld worden met een collectief bouwproject. Geïnteresseerden voor deelname aan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (zgn CPO) project voor seniorenwoningen aan de Eggerlaan kunnen zich vanaf heden tot en met uiterlijk 9 februari 2018 aanmelden. Aanmelding kan schriftelijk gebeuren bij de secretaris van de dorpsraad Bart van Kessel, Meester Loeffenplein 12 of met een email bericht aan: dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com .

Uitgangspunten voor het CPO-project voor seniorenwoningen is de doelgroep 60+. Aanmelders dienen de leeftijd van 60 jaar te hebben bereikt op de uiterste aanmelddatum.

Geinteresseerden worden uitgenodigd zich te melden met naam, voorletters, huidig adres, telefoonnummer en de geboortedatum. Degenen die zich op uiterlijk 9 februari a.s. hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst zal er op gericht zijn om een zo compleet en volledig mogelijk inzicht te geven over wat het betekent om deel te nemen aan dit CPO-bouwproject. Een beleidsambtenaar van de gemeente zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Na afloop van de bijeenkomst zullen inschrijfformulieren worden uitgereikt aan degenen die zich voor het project daadwerkelijk in willen schrijven. De inschrijving is pas definitief indien het inschrijvingsformulier uiterlijk op de in het formulier vermelde datum is ingeleverd en het inschrijfgeld, zoals vermeld in het inschrijfformulier, ook op die datum is voldaan.

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info