Bergakkers huizen, als warme broodjes over de toonbank

Reacties uitgeschakeld voor Bergakkers huizen, als warme broodjes over de toonbank 540

Afgelopen week werden de 14 bouwkavels verloot onder 65 gegadigden. Tot afgelopen maandag kon worden ingeschreven op de verkoop van 34 woningen op het plan Bergakkers 3. Naar zeggen zijn 200 interesses geregistreerd bij van Wanrooij. Mogelijk zijn hierbij kandidaten die voor meerdere woningen interesse hebben getoond.  Alle 34 woningen zijn binnen een week al in optie genomen. Dit laat zien dat er een grote behoefte en belangstelling is voor nieuwbouwwoningen. Dat is goed voor de mensen die hier een woning vinden en voor ontwikkeling van het dorp. Mogelijk levert daar aan gekoppelde doorstroming ook nog wat ruimte op in het dorp. Met fase 3 lijkt het plan Bergakkers lijkt deze uitbreiding afgerond en zal nu al de zoektocht naar nieuwe uitbreiding moeten starten. Afronding van de Molenakkers/Korenakkers richting Broekkant/Hondstraat lijkt een logische kanshebber.

Onduidelijk is hoe de woningen door van Wanrooij onder de gegadigden verdeeld worden.  Voor de component goedkopere starterswoningen is dit best zorgwekkend. Gemeente lijkt haar taak op de zorg voor sociale woningbouw (huur en koop) te verliezen.  In het plan Bergakkers 3 is nog voorzien in 6 huurwoningen. Over beschikbaarheid en  verhuur is nog geen duidelijkheid. 

www.bergakkers3-vorstenbosch.nl/

 

 

f

View all contributions by f

Overeenkomstige artikelen

VORSTENBOSCH info