Contact met Stichting Dorpsraad Vorstenbosch

U bent steeds van harte welkom op de openbare jaarvergadering. Wilt u een onderwerp bespreken in een van de andere vergaderingen van de dorpsraad, dan kan dit. Wel dient u dit vóór de betreffende vergadering kenbaar te maken aan de secretaris van de dorpsraad.  De data van de vergaderingen worden  op deze website gepubliceerd. U kunt altijd vragen stellen of opmerkingen maken via onderstaand formulier, via email dorpsraadvorstenbosch@hotmail.com of bel het secretariaat per adres Bart van Kessel, Meester Loeffenplein 12. Telefoon 0413-367053.

Wij reageren zo spoedig mogelijk. Voor onze mededelingen kunt u ook de “Parochieberichten” bekijken. Hierop staan ook al onze berichten !

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!