Onderwerpen waarover vragen zijn gesteld aan de Vraagbaak Vorstenbosch
De vraagbaak is vanaf 10 september 2007 operationeel. Aan de vraagbaak kunnen over allerlei onderwerpen vragen worden gesteld. De meeste vragen worden gesteld in het  wekelijks spreekuur en wat minder via de website van de vraagbaak. Hieronder geven wij u een overzicht van de onderwerpen waarover vragen zijn gesteld.
De onderwerpen betroffen:
 • verkeerssituaties in het dorp
 • minimaregelingen van de gemeente
 • de folder van de vraagbaak
 • schadeverzekering
 • effectendienstverlening van de rabobank
 • voorzieningen o.g.v. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • geluidshinder
 • telefoonabonnement
 • vrijwilligersverzekering
 • loop- en fietspadenroutes
 • hulp bij invullen van formulieren
 • persoonsgebonden budget AWBZ/WMO
 • vragen aan Optimisd (intergemeentelijke sociale dienst)
 • bijzondere bijstand
 • maatschappelijk werk
 • schuldhulpverlening
 • administratieprogramma
 • inzameling oude naaimachines tbv Tanzania
 • huisvesting voor senioren
 • huur van overhoeken
 • klachten over nieuw aangelegd wegdek Liebregtsplein
 • installeren voice-mail op telefoon
 • opties op woonclusters
 • buitenlands rijbewijs
 • tegemoetkoming studiekosten IBG
 • hulp bij klachtbrief tegen WMO consulente
 • collectiviteitskorting zorgverzekering
 • schenkingsrecht aan kinderen
 • info over belastingen
 • urgentie voor woningzoekende
 • wijziging huurtoeslag
 • Rigom hulp bij tuinonderhoud
 • samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap
 • aanvraag Valys vervoerspas voor bovenregionaal vervoer
 • begeleiderspas NS
 • hulpmiddelen thuiszorgwinkel
 • inzameling klein chemisch afval
 • opzegtermijn huur
 • verhuiskostenvergoeding WMO
 • toets recht op huurtoeslag
 • toets recht op zorgtoeslag
 • gekorte AOW
 • pensioenrechten
 • collectieve aanvullende ziektekostenverzekering via Optimisd
 • formulier CAK afrekening en definitieve vaststelling  PGB AWBZ ivm opname in zorghotel
 • afkoop pensioen
 • klacht aan gemeente opruimen vuil wegwerkzaamheden schoolstraat
 • uitleg nota’s CAK
 • info over opbouw en berekening ABP pensioen
 • info vergoeding medicijnen ziektekostenverzekeraar VGZ
 • vergoeding CZ kosten podotherapie
 • aanvraag Gehandicapten Parkeerkaart
 • woonindicatie Mooiland Maasland
 • aanvraagformulier CIZ indicatie persoonlijke verzorging
 • bezwaar tegen terugvordering huurtoeslag 2010
 • huurtoeslag aanvragen
 • studiefinanciering
 • kinderalimentatie
 • aanvraag DigiD
 • verzoek medehuurderschap
 • verzoek herziening medische rapportage verzekeringsdeskundige  WIA
 • afkoop lijfrenteverzekering
 • proefberekening huurtoeslag
 • opstarten integraal hulpverleningsproces
 • klacht over aanvraagprocedure Optimisd
 • langdurigheidstoeslag  Optimisd
 • minimaregeling Chronisch zieken en gehandicapten Optimisd
 • Fonds maatschappelijke participatie Optimisd
 • SVB compliment mantelzorger
 • terugbetalingsregeling huurtoeslag
 • aanvraag periodieke bijstand
 • aanvraag bijzondere bijstand
 • dieetkostenvergoeding door ziektekostenverzekeraar VGZ
 • Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen
 • Aangifte Inkomstenbelasting 2011 (bij uitzondering ivm specifieke situatie)
 • Aanvraag WW-uitkering bij het UWV
 • Betalingsregeling met belastingdienst
 • AIO-aanvulling op AOW-uitkering
 • info overstappen naar andere ziektekostenverzekering
 • Vermogenstoets huurtoeslag
 • Verlenging rijbewijs 75+ medisch en info vervoersvoorziening WMO

 

Vanaf januari 2008 is de dienstverlening van de vraagbaak uitgebreid met formulierenhulp (excl. belastingaangiften).

Vraag:
Waar kan ik als oudere terecht voor hulp bij het invullen van mijn aangiftebiljet Inkomstenbelasting?

Antwoord:
De Belastingservice Ouderenbonden biedt gratis hulp aan voor ouderen (65 ). Wel wordt een maximale inkomenseis gesteld. Dit project is een samenwerkingsverband  tussen ANBO, PCOB en de Unie KBO. De vrijwillige invulhulp komt meestal thuis bij de cliënt. Meer informatie op www.anbo.nl. U kunt ook bellen naar de ANBO servicelijn: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, te bereiken via 030-2330060 of via het landelijk telefoonnummer 0900-8212183.

TIP ook jouw Vorstenbosch bericht voor Vorstenbosch-info.nl?Stuur in! (bij voorkeur via contact formulier)

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!